Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało wyniki naboru wniosków z odwołaniami do programu Muzyczny ślad 2023. Operatorem programu jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Wersja do druku

Udostępnij

Do odwołań zostało zgłoszonych 130 wniosków. Środki finansowe przyznano 20 projektom na kwotę 586 000,00 zł.

Łącznie w programie Muzyczny ślad 2023 dofinansowanych zostanie 68 zadań, w ramach których powstaną publikacje: nagrania audio i audio video, publikacje nutowe oraz książkowe.

Kwota dofinansowań wszystkich zadań na rok 2023 wynosi 1 987 920,00 zł.

Poniżej karta publikacji z wynikami.


Zasadniczym zadaniem programu Muzyczny ślad jest zwiększenie stałej dostępności w przestrzeni publicznej twórczości polskich kompozytorów i wykonawców, w postaci nagrań, wydawnictw nutowych, publikacji naukowych i popularyzatorskich, odnoszących się do wielowiekowego dziedzictwa polskiej i światowej kultury muzycznej.

Elementem istotnym dla realizacji celów programu jest propagowanie utworów o wybitnych walorach artystycznych, nie mieszczących się w realiach rynku komercyjnego.

Program ułatwia i poszerza polskiej publiczności kontakt z muzyką również poza dużymi centrami kulturalnymi, a także sprzyja prezentacji polskich dzieł za granicą przez wykonawców polskich i zagranicznych.

Istotnym celem programu jest wykorzystanie nowych nagrań i publikacji dzieł muzycznych jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej, popularyzacja muzyki w kręgach odbiorców niezawodowych, w tym wśród dzieci i młodzieży. Ważna jest również atrakcyjna dla współczesnego odbiorcy możliwość ich prezentacji oraz dalszego funkcjonowania w domenie publicznej.

powiązane

Publikacje