Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło w dniu 24 października 2023 roku programy, dla których operatorem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca: “Muzyczny ślad”, “Muzyka”, “Taniec” i „Zamówienia kompozytorskie” w naborze 2024.

Wersja do druku

Udostępnij

Regulaminy dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2024 oraz poniżej.

Składanie wniosków do programów odbywa się za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2023 roku.

„Muzyczny ślad”

Celem programu jest podnoszenie poziomu kultury muzycznej poprzez utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych, dotyczących muzyki i tańca.

W ramach programu można wnioskować na następujące rodzaje zadań:

 • Zadanie nr 1: nagrania audio;
 • Zadanie nr 2: nagrania audio-video;
 • Zadanie nr 3: wydanie nut dzieł polskich kompozytorów i innych kompozytorów działających twórczo na terenach polskich, skomponowanych przed 1945 r., w formie publikacji drukowanej i/lub elektronicznej;
 • Zadanie nr 4: publikacja pozycji z zakresu wiedzy o kulturze dotyczących muzyki i tańca, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.

Wnioski do programu „Muzyczny ślad” mogą składać samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra), organizacje pozarządowe, uczelnie i szkoły artystyczne, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 1 650 250,00 zł.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Beata Mazurek-Terka: beata.terka@nimit.pl, tel. 885 035 855

„Muzyka”

Celem strategicznym programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk oraz trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej.

O dofinansowanie można wnioskować na następujące rodzaje zadań:

 • Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy muzyczne;
 • Zadanie nr 2: koncerty, spektakle i widowiska muzyczne;
 • Zadanie nr 3: zadania dotyczące dokumentacji, badań i popularyzacji w zakresie kultury muzycznej;
 • Zadanie nr 4: działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i popularyzujące dokonania z zakresu muzyki.

Wnioski do programu „Muzyka” mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 24 150 000,00 zł.

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

· Maciej Dymek:  maciej.dymek@nimit.pl, tel. 887 035 655

· Tytus Jezierski:  tytus.jezierski@nimit.pl, tel. 887 507 009

· Mateusz Mrugas:  mateusz.mrugas@nimit.pl, tel. 887 035 355

· Agata Rumińska-Sulenta:  agata.ruminska-sulenta@nimit.pl, tel. 887 280 250

„Taniec”

Celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w tańcu. W ramach programu można wnioskować na następujące rodzaje zadań:

 • Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy dotyczące tańca;
 • Zadanie nr 2: spektakle taneczne i inne dzieła performatywne z zakresu programu;
 • Zadanie nr 3: zadania dotyczące dokumentacji, badań, popularyzacji i krytyki w zakresie kultury tanecznej;
 • Zadanie nr 4: działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i popularyzujące dokonania z zakresu tańca.

Wnioski do programu „Taniec” mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostek samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 2 030 000,00 zł.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Wiktoria Zawadzka: wiktoria.zawadzka@nimit.pl, tel. 887 507 019

„Zamówienia kompozytorskie”

Strategicznym celem programu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej.

Wnioski do programu „Zamówienia kompozytorskie” mogą składać państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 2 300 000,00 zł.

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

· Aleksandra Żemła: aleksandra.zemla@nimit.pl, tel. 887 024 118.

Dokumenty do pobrania: