Program Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, którego operatorem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Został powołany w 2020 roku jako realizacja postulatu I i II Kongresu Tańca. Jego strategicznym celem jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w tańcu, zarówno przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć tańca, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości, nastawionych na dyskurs o współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej.

Wersja do druku

Udostępnij

Do zadań programu należy wspieranie projektów realizowanych przede wszystkim poza standardowymi ramami bieżącej działalności wnioskodawców. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym.

Program umożliwia też wsparcie dla zadań, które wysoką wartość merytoryczna łączą z potencjałem komercyjnym.

Projekty prócz wysokiego poziomu artystycznego powinny wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją uwzględniającą możliwie szeroki kontekst kulturowy, wprowadzać nową jakość do ogólnopolskiego oraz międzynarodowego życia kulturalnego, w twórczy sposób kontynuować najlepsze tradycje i osiągnięcia kultury muzycznej.

Istotnym celem programu jest także wspieranie tych przedsięwzięć artystycznych, w których udział biorą polscy wykonawcy lub twórcy.

Przedsięwzięcia powinny ukazywać możliwe pełne spektrum kultury muzycznej, tworząc swoistą wizytówkę współczesnej polskiej kultury, czyniąc z niej symbol fundamentalnych przemian cywilizacyjnych, którym podlega współczesna Polska.