Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało wyniki naboru wniosków do programu „Taniec” 2024. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca jest operatorem programu.

Wersja do druku

Udostępnij

Do programu złożonych zostało 108 wniosków. Decyzją ministra do realizacji zostało wybranych 19 projektów o łącznej wartości 1.822.532,00 złotych.

Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w pliku poniżej.

Jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt., Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania do dnia 10 marca 2024 roku za pośrednictwem systemu EBOI.

Przypominamy, że w ramach programu można uzyskać dofinansowanie na festiwale, przeglądy i konkursy dotyczące tańca, spektakle taneczne, działania multimedialne i interdyscyplinarne realizowane w formule on-line oraz zadania dotyczące dokumentacji, badań, popularyzacji i krytyki w zakresie kultury tanecznej. Wymienione dzieła mogą reprezentować różnorodne techniki taneczne.

Zgodnie z regulaminem: „Strategicznym celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w tańcu. Celem programu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć tańca, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości, nastawionych na, nierzadko krytyczny, dyskurs o współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej.”

powiązane

Publikacje