Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało wyniki naboru wniosków do programu Taniec. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca jest operatorem programu.

Wersja do druku

Udostępnij

Ogółem do programu złożonych zostało 112 wniosków. Decyzją ministra do realizacji zostało wybranych 26 projektów o łącznej wartości 1.715.000,00 złotych. Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce https://www.gov.pl/web/kultura/taniec2 oraz poniżej.

Jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt., Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania do dnia 12 marca 2022 roku za pośrednictwem systemu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Przypominamy, że w ramach programu można uzyskać dofinansowanie na festiwale, przeglądy i konkursy dotyczące tańca, spektakle taneczne, działania multimedialne i interdyscyplinarne realizowane w formule on-line oraz inne formy prezentacji artystycznych z zakresu programu. Wymienione dzieła mogą reprezentować różnorodne techniki taneczne.

Zgodnie z regulaminem: „Strategicznym celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w tańcu. Celem programu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć tańca, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości, nastawionych na, nierzadko krytyczny, dyskurs o współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej.”

powiązane

Publikacje