Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało wyniki naboru wniosków z odwołaniami do programu Taniec 2023. Operatorem programu jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Wersja do druku

Udostępnij

Decyzją Ministra w trybie odwoławczym środki finansowe przyznano 12 projektom.

W roku 2023 w programie Taniec dofinansowano 32 projekty, w ramach których zrealizowane zostaną festiwale, przeglądy i konkursy dotyczące tańca, spektakle taneczne oraz inne formy prezentacji artystycznych, w których taniec stanowi wiodący element programu, także w formule on-line.

Łączna kwota dofinansowań wynosi 2.469.479,00 złotych.


Do zadań programu Taniec należy wspieranie projektów realizowanych przede wszystkim poza standardowymi ramami bieżącej działalności wnioskodawców. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym.

Program umożliwia też wsparcie dla zadań, które wysoką wartość merytoryczna łączą z potencjałem komercyjnym.

Projekty prócz wysokiego poziomu artystycznego powinny wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją uwzględniającą możliwie szeroki kontekst kulturowy, wprowadzać nową jakość do ogólnopolskiego oraz międzynarodowego życia kulturalnego, w twórczy sposób kontynuować najlepsze tradycje i osiągnięcia kultury muzycznej.

Istotnym celem programu jest także wspieranie tych przedsięwzięć artystycznych, w których udział biorą polscy wykonawcy lub twórcy.

Przedsięwzięcia powinny ukazywać możliwe pełne spektrum kultury muzycznej, tworząc swoistą wizytówkę współczesnej polskiej kultury, czyniąc z niej symbol fundamentalnych przemian cywilizacyjnych, którym podlega współczesna Polska.

powiązane

Publikacje