Program Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, którego operatorem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, to pierwszy w Polsce projekt systemowo wspierający najnowszą twórczość muzyczną. W jego ramach co roku powstaje około stu nowych utworów polskich i zagranicznych kompozytorów, co zapewnia szerokiemu gronu odbiorców dostęp do wartościowych dzieł muzyki współczesnej.

Wersja do druku

Udostępnij

Strategicznym celem programu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej.

W ramach programu realizowane są projekty o bardzo szerokim spektrum gatunkowym: powstają utwory zaliczane do tzw. muzyki klasycznej tworzonej współcześnie i spektakle teatru muzycznego, a także przedsięwzięcia łączące różne gatunki muzyczne (np. muzyka popularna i tradycyjna) lub transdyscyplinarne projekty z pogranicza muzyki i sztuk performatywnych lub wizualnych.

Muzyka, która powstaje dzięki Zamówieniom kompozytorskim, ma w założeniu nie tylko rozbrzmiewać w salach koncertowych dużych miast, wpisując się w najnowszą historię muzyki artystycznej, lecz także docierać do mniejszych ośrodków i do mniej wyspecjalizowanej publiczności, stając się ważnym narzędziem edukacji artystycznej.

Uwaga! Od naboru 2024 Beneficjenci nie są już zobowiązani do utrwalenia prawykonania dzieła będącego przedmiotem dofinansowania w formie nagrania audio lub audio-wideo, ale mogą nadal to uczynić i koszt rejestracji dźwiękowej jest nadal kosztem kwalifikowanym.

Nadal pozostaje obowiązek utrwalenia dzieła w postaci partytury (w formie elektronicznego składu nutowego lub w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z zapisem utworu) – w przypadku wyboru wariantu B oraz zarówno partytury jak i materiałów wykonawczych i innych elementów zapisu dzieła (takich jak taśma, choreografia) – w przypadku wyboru wariantu A.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz Wnioskiem wzorcowym: