Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego operatorem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Jego strategicznym celem jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej, niezależnie od podziałów gatunkowych – zarówno przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na tworzeniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej.

Wersja do druku

Udostępnij

Do zadań programu należy wspieranie projektów realizowanych przede wszystkim poza standardowymi ramami bieżącej działalności wnioskodawców. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym. Program umożliwia też wsparcie dla zadań, które wysoką wartość merytoryczna łączą z potencjałem komercyjnym.

Projekty prócz wysokiego poziomu artystycznego powinny wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją uwzględniającą możliwie szeroki kontekst kulturowy, wprowadzać nową jakość do ogólnopolskiego oraz międzynarodowego życia kulturalnego, w twórczy sposób kontynuować najlepsze tradycje i osiągnięcia kultury muzycznej.

Istotnym celem programu jest także wspieranie tych przedsięwzięć artystycznych, w których udział biorą polscy wykonawcy lub twórcy.
Przedsięwzięcia powinny ukazywać możliwe pełne spektrum kultury muzycznej, tworząc swoistą wizytówkę współczesnej polskiej kultury, czyniąc z niej symbol fundamentalnych przemian cywilizacyjnych, którym podlega współczesna Polska.

Osoby do kontaktu:

· Maciej Dymek:  maciej.dymek@nimit.pl, tel. 887 035 655

· Tytus Jezierski:  tytus.jezierski@nimit.pl, tel. 887 507 009

· Mateusz Mrugas:  mateusz.mrugas@nimit.pl, tel. 887 035 355

· Agata Rumińska-Sulenta:  agata.ruminska-sulenta@nimit.pl, tel. 887 280 250