Celem programu jest wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej.

Wersja do druku

Udostępnij

W ramach Programu przyznawane są stypendia na realizację przez tancerzy profesjonalnych indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego (pokrycie kosztów studiów/kursów/warsztatów/staży i praktyk; dojazdu i noclegu; kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz utrzymania).

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 50.000 zł na realizację całego indywidualnego projektu.

W ramach programu oferujemy:
– wsparcie organizacyjne i konsultacje na każdym etapie kariery,
– doradztwo zawodowe,
– stworzenie indywidualnego planu działania,
– stypendia na pokrycie kosztów zdobycia nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
– warsztaty z poruszania się po otwartym rynku pracy,
– wsparcie w rozwoju umiejętności interpersonalnych.

Zapewniamy poufność.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
Magdalena Zalipska – Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca
Ewa Salwa – Koordynatorka wniosków stypendialnych: ewa.salwa@nimit.pl
Dobrosława Choryńska-Chudy – Doradczyni zawodowa, dobroslawa.chorynska-chudy@ideedlatanca.pl

Więcej informacji o programie na stronie internetowej: http://www.ideedlatanca.pl/

DORADCZYNI ZAWODOWA:

Dobrosława Choryńska-Chudy: dobroslawa.chorynska-chudy@ideedlatanca.pl tel. +48 607 304 894

Publikacje:


Dokumenty do pobrania - edycja 2024