Celem programu jest wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej.

Wersja do druku

Udostępnij

W ramach Programu przyznawane są stypendia na realizację przez tancerzy profesjonalnych indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego, przygotowanych we współpracy z doradcą zawodowym (pokrycie kosztów studiów/kursów/warsztatów/staży i praktyk; dojazdu i noclegu; kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz utrzymania).

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 40.000 zł na realizację całego indywidualnego projektu.

W ramach programu oferujemy:
– wsparcie organizacyjne i konsultacje na każdym etapie kariery,
– doradztwo zawodowe,
– stworzenie indywidualnego planu działania,
– stypendia na pokrycie kosztów zdobycia nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
– warsztaty z poruszania się po otwartym rynku pracy,
– wsparcie w rozwoju umiejętności interpersonalnych.

Zapewniamy poufność.

Regulamin i formularz aplikacyjny:

Umowa i załączniki:

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Karol Urbański – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
Anna Čemeljić – Główna specjalistka ds. edukacji i popularyzacji tańca, Departament Tańca Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca kontakt: anna.cemeljic@nimit.pl, +48 785170000
Monika Kaszewska – Koordynatorka programu: reorientacja@nimit.pl, tel. +48 785 380 000
Ewa Salwa – Koordynatorka wniosków stypendialnych: ewa.salwa@nimit.pl, tel. +48 887 590 130

Więcej informacji o programie na stronie internetowej: http://www.ideedlatanca.pl/

DORADCZYNIE ZAWODOWE:

Dobrosława Choryńska-Chudy: dobroslawa.chorynska-chudy@ideedlatanca.pl tel. +48 607 304 894,
Ewa Warchoł: ewa.warchol@ideedlatanca.pl, tel. +48 604 611 788

Publikacje: