Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza wyniki naboru Wniosków do programu stypendialnego Przekwalifikowania zawodowego tancerzy w edycji 2023.

Wersja do druku

Udostępnij

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Grzegorz Chełmecki – ekspert niezależny
  2. Joanna Sibilska – ekspert niezależny
  3. Paulina Wycichowska – ekspert niezależny

zarekomendowała do realizacji sześć projektów stypendialnych na realizację indywidualnych procesów przekwalifikowania zawodowego w następujących dziedzinach:

  • scrum master
  • arteterapeutka
  • kierowca zawodowy z uprawnieniami kierowcy BDF
  • instruktorka pilates/nauczycielka wychowania fizycznego
  • instruktorka fitness /trener personalny z dodatkową specjalnością w zakresie „beauty”
  • instruktorka: jogi, zdrowego kręgosłupa, pilates; dietetyk, zielarz

Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca zatwierdził do realizacji rekomendację komisji konkursowej.

Serdecznie gratulujemy!


Program przekwalifikowania zawodowego tancerzy

Celem programu jest wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej.

W ramach Programu przyznawane są stypendia na realizację przez tancerzy profesjonalnych indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego, przygotowanych we współpracy z doradcą zawodowym (pokrycie kosztów studiów/kursów/warsztatów/staży i praktyk; dojazdu i noclegu; kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz utrzymania).

W ramach programu oferujemy:
– wsparcie organizacyjne i konsultacje na każdym etapie kariery,
– doradztwo zawodowe,
– stworzenie indywidualnego planu działania,
– stypendia na pokrycie kosztów zdobycia nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
– warsztaty z poruszania się po otwartym rynku pracy,
– wsparcie w rozwoju umiejętności interpersonalnych.

Zapewniamy poufność.