Zgodnie z regulaminem Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy w dn. 13 września 2022 roku w siedzibie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone do programu.

Wersja do druku

Udostępnij

Skład komisji opiniującej:

Grzegorz Chełmecki – ekspert niezależny
Joanna Sibilska — ekspert niezależny
Paulina Wycichowska – ekspert niezależny

Zgodnie z regulaminem programu komisja opiniująca wnioski wyłoniła projekty przeznaczone do realizacji, biorąc pod uwagę kryteria oceny formalnej (termin złożenia wniosku, poprawność aplikacji i jej zgodność z regulaminem Programu) oraz kryteria oceny merytorycznej.

Zostało złożonych 15 wniosków. Wszystkie wnioski uzyskały pozytywną opinię komisji. Wnioski spełniły wszystkie wymagania regulaminowe.

Jedna wnioskodawczyni została poproszona o złożenie dodatkowych wyjaśnień, a decyzja w sprawie przyznania dofinansowania została wstrzymana do czasu ich otrzymania.

Przyznane zostały stypendia na przekwalifikowanie w następujących dziedzinach:

instruktorka jogi i pilates oraz trenerka fitness, przedstawiciel handlowy w branży farmaceutycznej, stolarz ze specjalnością wytwarzania mebli, kosmetyczka, masażysta sportowo rekreacyjny i relaksacyjny, instruktor zajęć edukacyjnych i ruchowych oraz pedagog / asystent przedszkolny, osobisty doradca stylista, architektka wnętrz, trener STOTT pilates, analityk OSINT, pedagog tańca, aktorka, psychoterapeutka, projektantka marki odzieżowej, specjalista OZE /odnawialnych źródeł energii.