Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do Programu Szkoła Mistrzów Budowy Instrumentów Ludowych. Wnioski można nadsyłać do 7 lipca.

Wersja do druku

Udostępnij

Planowany budżet Programu w edycji 2024 wynosi 40 000 zł brutto. NIMiT dopuszcza możliwość zwiększenia alokacji na Program i ogłoszenia naboru uzupełniającego, jak również niewykorzystania całości środków przeznaczonych na Program.

Wnioski obowiązkowo z tytułem: „Program Szkoła Mistrzów Budowy Instrumentów Ludowych – edycja 2024 – zgłoszenie” należy przysyłać pocztą tradycyjną w wersji wydrukowanej, podpisane odręcznie do 7 lipca 2024 r. do godziny 23:59:59 (ważna jest data stempla pocztowego).

Dodatkowo, w tym samym terminie, wydrukowany, podpisany odręcznie i zeskanowany do jednego pliku wniosek należy przesłać elektronicznie na adres: pracownia_mitt@nimit.pl.

Ogłoszenie projektów wybranych do realizacji zostanie opublikowane na stronie internetowej Instytutu do dnia 18 lipca 2024 r. Wnioskodawcy wybranych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji drogą mailową.


Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Magdalena Zalipska – Kierowniczka Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca
Anna Čemeljić – Główna specjalistka ds. edukacji i popularyzacji tańca, tel.: +48 785 170 000, mail: pracownia_mitt@nimit.pl
Piotr Piszczatowski – Koordynator Pracowni Muzyki i Tańca Tradycyjnego