Celem programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” jest umożliwienie nauczania i upowszechnianie technik budowy polskich instrumentów ludowych, by umożliwić zachowanie tego ginącego rzemiosła, a także promować wiedzę o roli instrumentów w kulturze.

Wersja do druku

Udostępnij

Program powstał w 2012 roku, by wspierać proces nauki i przekazywania praktycznych umiejętności w zakresie technik budowy polskich ludowych instrumentów muzycznych oraz popularyzować wiedzę o ich roli w kulturze metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń.

Program wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu muzyków oraz kapel na instrumenty związane z danym regionem. Zapewnia podstawy do rozwoju twórczości zaspokajającej potrzeby zróżnicowanego grona krajowych muzyków ludowych, a także przyczynia się do utrwalenia roli instrumentów ludowych w lokalnym dziedzictwie kulturowym.

w ramach obecnej edycji

Publikacje