Zgodnie z regulaminem Programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” w dniu 17 października 2022 r. odbyło się posiedzenie 4-osobowej komisji opiniującej złożone do programu wnioski. Obrady odbyły się w trybie on-line. W skład komisji weszli reprezentanci środowiska lutniczego oraz muzyki tradycyjnej.

Wersja do druku

Udostępnij

Skład komisji opiniującej:

Wojciech Łukasz – lutnik
Krzysztof Butryn – muzyk, twórca instrumentów
Krzysztof Trebunia Tutka – muzyk, pedagog
Piotr Piszczatowski – sekretarz komisji
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
Pracownia Muzyki i Tańca Tradycyjnego

Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych 2022 – wykaz złożonych wniosków:

1. Czesław Adamczyk – Katarzyna Zedel:
Budowa pedałów do harmonii trzyrzędowej pedałowej oraz renowacja harmonii
trzyrzędowej ręcznej
Wnioskowana kwota: 9000 złotych

2. Andrzej Budz – Michał Nawara:
Opracowanie, rekonstrukcja i budowa Kozy Podhalańskiej z Andrzejem Budzem.
Wnioskowana kwota: 9000 złotych

3. Zbigniew Butryn – Andrzej Kisiel
Rekonstrukcja diabelskich skrzypiec kurpiowskich znajdujących się w zbiorach Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
Wnioskowana kwota: 8000 zł.

4. Przemysław Ficek – Jakub Lach
Budowa Kompletu Piszczałek: jednootworowej, sześciootworowej, trzyotworowej.
Wnioskowana kwota: 5000 zł.

5. Tomasz Kiciński – Vital Voranau
Nauka budowy dud wielkopolskich (ze szczególnym uwzględnieniem typu dud gostyńsko­ rawickich) i etapowe porównanie procesu budowy dud wielkopolskich i białoruskich. Podjęcie próby budowy przebierki dla dud białoruskich.
Wnioskowana kwota: 8700 zł.

6. Dariusz Kubicki – Bartosz Kubicki
Budowa Kozła Wielkiego, ojca wszystkich polskich kozłów, dud z kapeli szesnastu dudziarzy
króla Augusta II Mocnego
Wnioskowana kwota: 8400 zł.

7. Hubert Połoniewicz – Agnieszka Obst-Chwała
Rekonstrukcja sześciostrunowego chordofonu płockiego w oparciu o zachowany oryginał z Muzeum Ziemi Mazowieckiej w Płocku oraz o techniki wykonawcze na instrumentach smyczkowych o podobnej konstrukcji z XVI wieku.
Wnioskowana kwota: 9000 zł.

8. Andrzej Staśkiewicz – Anna Bajpai „Raskolnikoff
Kurpiowskie bębenki w praktyce. Rytm, muzyka, śpiew i taniec – wykonane zostaną dwa
bębenki – bębenek obrzędowy i zwyczajny.
Wnioskowana kwota: 7000

9. Łukasz Karol Uliasz – Aleksandra Floras
Renowacja i budowa skrzypiec, renowacje zabytkowych instrumentów
Wnioskowana kwota: 9000 zł.

10. Łukasz Karol Uliasz – Magdalena Leśniak
Renowacja, Strojenie, i budowa Harmonii Trzyrzędowej Polskiej 24 i 120 bas6w.
Wnioskowana kwota: 9000 zł.

11. Jan Zoń – Maksymilian Czerwiński
Budowa heligonki
Wnioskowana kwota: 9000 zł

Zgodnie z regulaminem programu, Komisja opiniująca wnioski, biorąc pod uwagę poprawność formalną (termin złożenia wniosku, poprawność aplikacji i zgodność z regulaminem), wartość merytoryczną projektu oraz dotychczasowe osiągnięcia artystów, w drodze dyskusji oraz głosowania wyłoniła projekty przeznaczone do realizacji w 2022 roku.

Projekty zatwierdzone do realizacji w 2022 roku:

 1. Czesław Adamczyk – Katarzyna Zedel:
  Budowa pedałów do harmonii trzyrzędowej pedałowej oraz renowacja harmonii trzyrzędowej ręcznej
  Przyznana kwota: 9000 złotych
 2. Andrzej Budz – Michał Nawara:
  Opracowanie, rekonstrukcja i budowa Kozy Podhalańskiej z Andrzejem Budzem.
  Przyznana kwota: 8000 złotych
 3. Przemysław Ficek – Jakub Lach:
  Budowa Kompletu Piszczałek: jednootworowej, sześciootworowej, trzyotworowej.
  Przyznana kwota: 5000 zł.
 4. Tomasz Kiciński – Vital Voranau:
  Nauka budowy dud wielkopolskich (ze szczególnym uwzględnieniem typu dud gostyńsko­ rawickich) i etapowe porównanie procesu budowy dud wielkopolskich i białoruskich. Podjęcie próby budowy przebierki dla dud białoruskich.
  Przyznana kwota: 8000 zł.
 5. Dariusz Kubicki – Bartosz Kubicki:
  Budowa Kozła Wielkiego, ojca wszystkich polskich kozłów, dud z kapeli szesnastu dudziarzy króla Augusta II Mocnego
  Przyznana kwota: 8000 zł.
 6. Jan Zoń – Maksymilian Czerwiński:
  Budowa heligonki
  Przyznana kwota: 9000 zł

Uzasadnienie:

Przy wyborze powyższych projektów komisja wzięła pod uwagę:

 • projekty mające na celu podtrzymywanie i popularyzację tradycji lokalnych oraz te, które mogą przyczynić się do rekonstrukcji, przywrócenia unikalnych, zaniechanych bądź zagrożonych praktyk instrumentalnych,
 • projekty będące nowymi inicjatywami ze względu na osobę mistrza lub typ instrumentu,
 • działania dające możliwość przekazu kompetencji budowy innego wariantu instrumentu niż te realizowane w poprzednich edycjach programu,
 • możliwy wpływ projektu na twórczą kontynuację tradycji we wskazanych precyzyjnie społecznościach a także prawdopodobieństwo jej kontynuacji przez ucznia biorącego udział w projekcie,
 • uwzględnienie współpracy międzypokoleniowej w obszarze poznawania i kontynuacji lokalnych tradycji,
 • dbałość o merytoryczne szczegóły realizacji projektów budowy instrumentów zawarte w złożonych wnioskach oraz realność ich wykonania w przedstawionych harmonogramach działań.