Ogłaszamy nabór wniosków do nowej edycji programu Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych! Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na rok 2022 upływa 13 października 2022.

Wersja do druku

Udostępnij

Cele programu to:

  • nauczanie i upowszechnianie technik budowy, renowacji i konserwacji polskich instrumentów ludowych oraz propagowanie wiedzy o ich roli w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz – uczeń;
  • stworzenie podstaw do twórczości zaspokajającej potrzeby krajowego rynku muzyków i promowanie lokalnych tradycji muzycznych;
  • wykreowanie swoistego „produktu regionalnego” jako ważnego elementu tożsamości kulturowej i narodowej;
  • zainteresowanie młodego pokolenia tradycyjnymi technikami budowy, renowacji i konserwacji instrumentów ludowych oraz upowszechnienie fachu twórcy instrumentu – wspieranie młodych artystów;
  • przekazywanie przez artystów ludowych umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie obróbki surowców, budowy, renowacji i konserwacji instrumentów, a także rekonstrukcji, renowacji i budowy instrumentów ludowych, których tworzenia zaprzestano w XIX i XX wieku oraz wiedzy o ich funkcji w kulturze.

Jak wysłać wniosek do programu Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych 2022?

Wnioski z tytułem „Program Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych – edycja 2022” należy przysyłać w wersji wydrukowanej (ważna jest data stempla pocztowego) oraz w wersji elektronicznej.

Elektroniczną wersję wniosku wyślij na adres: piotr.piszczatowski@nimit.pl (z kopią do anna.cemeljic@nimit.pl) do dnia 13 października 2022 r.

Wersja elektroniczna powinna zawierać zeskanowany i podpisany przez ucznia wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi załącznikami, w jednym pliku PDF. Potwierdzimy otrzymanie wniosku najpóźniej w ciągu 48 godzin od jego przesłania na ww. adres poczty elektronicznej.

Komisja będzie brała pod uwagę tylko wnioski w wersji elektronicznej. Wyłonione w trybie konkursowym projekty otrzymają dofinansowanie.

Lista projektów zatwierdzonych przez komisję ogłosimy na stronie internetowej Instytutu. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem po 17 października 2022.

Budżet edycji programu na rok 2022 wynosi 47 000 złotych.

Program (realizacja warsztatów wraz z dostarczeniem wymaganej dokumentacji i sprawozdań) potrwa od 17 października do 12 grudnia 2022 roku.

Warsztaty powinny być zakończone odpowiednio wcześniej, aby w powyższym terminie możliwe było przygotowanie dokumentacji projektowej i audiowizualnej, która powinna być dostarczona do Instytutu.

Przykłady dokumentacji filmowej oraz projektów instrumentów w PDF są dostępne są na stronie NIMiT w zakładce: Pracownia Muzyki i Tańca Tradycyjnego.

Obejrzyj filmy z poprzednich lat na naszym kanale YouTube!


Wzory dokumentów do pobrania:


Osoby odpowiedzialne za realizację programu Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych:

Maciej Seniw – Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca, Departament Tańca, Narodowy Instytutu Muzyki i Tańca

Anna Čemeljić – specjalistka ds. programowych, Departament Tańca, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (anna.cemeljic@nimit.pl, +48 785 170 000)

Piotr Piszczatowski – koordynator Pracowni Muzyki i Tańca Tradycyjnego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (piotr.piszczatowski@nimit.pl, +48 609 564 670)

Kontakt dla mediów: Agnieszka Wyszomirska (agnieszka.wyszomirska@nimit.pl; +48 887 240 011)Dowiedz się więcej o Pracowni Muzyki i Tańca Tradycyjnego

Pracownia Muzyki i Tańca Tradycyjnego zajmuje się inicjowaniem, prowadzeniem oraz koordynacją długofalowych programów i zadań wspierających działania na rzecz zachowania, przekazu, kontynuacji i rozwoju tradycyjnej kultury muzycznej w Polsce, a także sieciowaniem grup i osób, które się nią zajmują.

Została powołana we współpracy Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowisk nieformalnych zrzeszonych w Forum Muzyki Tradycyjnej. Wspólne działania inspirowane są wieloletnimi doświadczeniami partnerów społecznych Instytutu we wspieraniu środowisk lokalnych w procesie przywracania tradycyjnej muzyki do jej szerokich funkcji społecznych i kulturotwórczych.