W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na wydanie publikacji na temat tańca. W ten sposób program sprzyja wzbogaceniu literatury z tej dziedziny, rozwojowi dyskursu naukowego, a także popularyzacji wiedzy z historii i teorii tańca.

Wersja do druku

Udostępnij

Program jest skierowany do wydawnictw i współpracujących z nimi autorów – badaczy, teoretyków, autorów publikacji popularnonaukowych itd. W jego ramach programu dofinansowywane są projekty polegające na publikacji wydawnictw naukowych, popularnonaukowych i popularyzatorskich dotyczących tańca.