Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza wyniki naboru wniosków do Programu wydawniczego 2023. Dofinansowanie otrzymały dwa projekty.

Wersja do druku

Udostępnij

Program wydawniczy 2023 – jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

Komisja Konkursowa w składzie:

  • dr hab. prof. UMFC Beata Książkiewicz – kierownik Katedry Tańca i wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie;
  • dr Agnieszka Narewska-Siejda – pedagog tańca klasycznego, autorka artykułów w czasopismach naukowych i książkach zbiorowych;
  • Sylwia Religa – Kierownik Działu Handlu i Marketingu w Polskim Wydawnictwie Muzycznym;
  • Dorota Mentrak – pracownik NIMiT, sekretarz Komisji, bez prawa głosu

zarekomendowała do realizacji dwa projekty, które uzyskały największą liczbę punktów:

Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca zatwierdził do realizacji rekomendację Komisji Konkursowej.

Protokół komisji oceniającej wnioski oraz ogłoszenie Dyrektora NIMiT o wynikach Programu wydawniczego 2023 dostępne są poniżej.


Program wydawniczy umożliwia otrzymania dofinansowania na wydanie publikacji na temat tańca. W ten sposób program sprzyja wzbogaceniu literatury z tej dziedziny, rozwojowi dyskursu naukowego, a także popularyzacji wiedzy z historii i teorii tańca.

Więcej na temat Programu wydawniczego 2023 dowiesz się na tych stronach:


powiązane

Publikacje