Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór do Programu Wydawniczego – edycja 2024, którego celem jest wsparcie finansowe wydania publikacji naukowych, popularnonaukowych i popularyzatorskich dotyczących tańca.

Wersja do druku

Udostępnij

Obserwowany w Polsce od kilkunastu już lat wzrost zainteresowania tańcem nie znajduje odzwierciedlenia w liczbie ukazujących się tytułów poświęconych tej dziedzinie. Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę bardzo często muszą korzystać z publikacji w językach obcych, brakuje m.in. opracowań dotyczących polskich twórców sztuki tańca, książek dla dzieci i młodzieży. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca od 2013 roku wspiera wydawnictwa i współpracujących z nimi autorów, aby zachęcić ich do publikowania naukowych i popularnonaukowych książek o tańcu. Dzięki dofinansowaniu stopniowo co roku wzrasta liczba dostępnych tytułów, a kolejne wydawnictwa przekonują się, że warto tę dziedzinę popularyzować – mówi Paula Lis-Sołoducha, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

Planowany budżet Programu Wydawniczego – edycja 2024 wynosi 60 000 zł, a maksymalna kwota dofinansowania projektu to 30 000 zł.

Termin nadsyłania wniosków do edycji programu upływa 5 maja 2024 roku.

Złożone wnioski będą rozpatrywane przez Komisję składającą się z ekspertów zewnętrznych. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Dyrektor NIMiT, uwzględniając rekomendację Komisji.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 22 maja 2024 roku.


Osoby odpowiedzialne za realizację Programu Wydawniczego:

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Karolina Bilska – Kierowniczka Działu Wydawniczego mail: program.wydawniczy@nimit.pl, tel: +48 785 410 000

powiązane

Publikacje