Polski Impresariat Muzyczny powstał z inicjatywy i pomysłu Marcina Rudzińskiego i Lecha Dzierżanowskiego w lipcu 2019 roku z w ramach Instytutu Muzyki i Tańca (obecnie NIMIT) dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotra Glińskiego i pod jego patronatem.

Wersja do druku

Udostępnij

Jednym z pierwszych celów działalności PIM było stworzenie atrakcyjnej oferty koncertowej z kameralną muzyką klasyczną – w interpretacji najwybitniejszych polskich artystów – skierowanej do mniejszych miejscowości: wsi, miasteczek i małych miast w całej Polsce. Wszędzie tam gdzie bezpośredni kontakt z wielką, wspaniałą muzyką i wybitnymi artystami jest rzeczywiście utrudniony.

I tak powstał projekt cyklu koncertów Z klasyką przez Polskę.

W ramach tego cyklu najwybitniejsi polscy artyści przemierzają całą Polskę, trafiając często do miejsc, gdzie nasz koncert jest pierwszym wydarzeniem kultury wysokiej.

Koncerty odbywają się w różnych miejscach. Czasem są to domy kultury, gminne ośrodki kultury i kościoły, innym razem remizy i sale kół gospodyń wiejskich, a niejednokrotnie piękne dwory i pałace.

Miejsce nie ma znaczenia. Najważniejsza jest publiczność!

Mapa koncertów „Z klasyką przez Polskę” w latach 2019-2023

Robimy to dla tych co kochają muzykę, ale i dla tych co jeszcze o tym nie wiedzą, bo z tak wspaniałą sztuką jeszcze nie mieli okazji się zetknąć.

Dlatego zawsze prezentujemy muzykę na najwyższym poziomie artystycznym.

Przez cztery lata działalności (2019-2022) Polski Impresariat Muzyczny zorganizował 273 koncertów w dziewięciu regionach Polski, na których wystąpili tacy legendarni artyści jak: Piotr Paleczny, Janusz Olejniczak, Konstanty Andrzej Kulka, Ewa Pobłocka, Krzysztof Jakowicz, Olga Pasiecznik, Andrzej Bauer, ale i wielu wspaniałych artystów młodszego pokolenia z ogromnym dorobkiem artystycznym, m.in.: Szymon Nehring, Marcin Zdunik, Janusz Wawrowski, Jakub Jakowicz, Katarzyna Budnik, Aleksander Dębicz, Łukasz Kuropaczewski.

Muzyka jest dla wszystkich!

Nie trzeba się na niej znać – wystarczy ją pokochać!

Z jazzem przez Polskę

Wzorując się na projekcie Z klasyką przez Polskę uruchomiliśmy w 2021 roku cykl koncertów poświęconych muzyce jazzowej. Najwybitniejsi polscy jazzmani prezentują swoją sztukę w małych miejscowościach naszego kraju przybliżając społeczności miast, miasteczek i wsi tę pozornie egalitarną muzykę.

Koncerty za granicą

Od początku swojego istnienia Polski Impresariat Muzyczny stara się prezentować polską muzykę i najwybitniejszych rodzimych artystów poza granicami kraju. Dzięki wsparciu MKiDN, współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza i Instytutami Polskimi na świecie zrealizowaliśmy koncerty w Chinach, we Włoszech, w Niemczech, w Ukrainie, w Japonii i w USA.

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

W 2022 Marszałek Województwa Dolnośląskiego podjął wyzwanie i dostrzegł misję naszych programów, proponując współpracę na terenie Dolnego Śląska.

Dzięki środkom z budżetu województwa mogliśmy wspólnie z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu zrealizować 13 dodatkowych koncertów w ramach cyklu Z klasyką przez Polskę i Z jazzem przez Polskę.

Zapraszamy wszystkich do współpracy!

Koordynator projektu:

Marcin Rudziński – tel. 723 714 040
marcin.rudzinski@muzycznyimpresariat.pl