Polski Impresariat Muzyczny powstał z inicjatywy i pomysłu Marcina Rudzińskiego i Lecha Dzierżanowskiego w lipcu 2019 roku w ramach Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wersja do druku

Udostępnij

Jednym z pierwszych celów działalności Impresariatu było stworzenie atrakcyjnej oferty koncertowej z kameralną muzyką klasyczną – w interpretacji najwybitniejszych polskich artystów – skierowanej do mniejszych miejscowości: wsi, miasteczek i małych miast w całej Polsce. Wszędzie tam gdzie bezpośredni kontakt z wielką, wspaniałą muzyką i wybitnymi artystami jest rzeczywiście utrudniony.

I tak powstał projekt cyklu koncertów zatytułowany Z klasyką przez Polskę.

W ramach cyklu najwybitniejsi polscy artyści przemierzają całą Polskę, trafiając często do miejsc, gdzie nasz koncert jest pierwszym wydarzeniem kultury wysokiej.

Koncerty odbywają się w różnych miejscach. Czasem są to domy kultury, gminne ośrodki kultury i kościoły, innym razem remizy i sale kół gospodyń wiejskich, a niejednokrotnie piękne dwory i pałace.

Miejsce nie ma znaczenia. Najważniejsza jest publiczność!

Mapa koncertów „Z klasyką przez Polskę” w latach 2019-2023

Robimy to dla tych co kochają muzykę, ale i dla tych co jeszcze o tym nie wiedzą, bo z tak wspaniałą sztuką jeszcze nie mieli okazji się zetknąć.

Dlatego zawsze prezentujemy muzykę na najwyższym poziomie artystycznym.

Projekt „Z klasyką przez Polskę” rozwijamy sukcesywnie od 5 lat. Docieramy z koncertami muzyki klasycznej do najdalszych zakątków Polski, gdzie mieszkańcy mają utrudniony dostęp do wydarzeń kultury wysokiej. Pozyskujemy nowe miejsca, ale i powracamy do tych miejscowości, w których publiczność pokochała muzykę i oczekuje na kolejne spotkania z artystami na żywo. Zorganizowaliśmy już 448 koncertów z udziałem 337 artystów docierając do 327 miejscowości i prawie 40.000 słuchaczy w czternastu regionach Polski, m.in. na wschodnim Podlasiu, czy w dalekich Bieszczadach. Dla zapraszanych przez nas artystów jest to zawsze niezwykłe przeżycie. Wystąpienie dla publiczności, która uczestniczy w koncercie muzyki klasycznej po raz pierwszy jest niezwykłym przeżyciem, gdyż jej reakcje są bardzo szczere i emocjonalne.

Muzyka jest dla wszystkich!

Nie trzeba się na niej znać – wystarczy ją pokochać!

Z jazzem przez Polskę

Wzorując się na projekcie „Z klasyką przez Polskę” uruchomiliśmy w 2021 roku cykl koncertów poświęconych muzyce jazzowej. Najwybitniejsi polscy jazzmani prezentują swoją sztukę w małych miejscowościach naszego kraju przybliżając społeczności miast, miasteczek i wsi tę pozornie egalitarną muzykę.

Koncerty za granicą

Od początku swojego istnienia Polski Impresariat Muzyczny stara się prezentować polską muzykę i najwybitniejszych rodzimych artystów poza granicami kraju. Dzięki wsparciu MKiDN, współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza i Instytutami Polskimi na świecie zrealizowaliśmy koncerty w Chinach, we Włoszech, w Niemczech, w Ukrainie, w Japonii i w USA.

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

W 2022 Marszałek Województwa Dolnośląskiego podjął wyzwanie i dostrzegł misję naszych programów, proponując współpracę na terenie Dolnego Śląska.

Dzięki środkom z budżetu województwa mogliśmy wspólnie z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu zrealizować na przestrzeni dwóch lat 32 dodatkowe koncerty w ramach cyklu „Z klasyką przez Polskę” i „Z jazzem przez Polskę”.

Zapraszamy wszystkich do współpracy!

Koordynator projektu:

Marcin Rudziński – tel. 723 714 040
marcin.rudzinski@muzycznyimpresariat.pl