Dziś w obecności Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Krzysztofa Maja oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca Katarzyny Meissner podpisano uroczysty list intencyjny przypieczętowujący rozbudowę na Dolnym Śląsku projektu Polskiego Impresariatu Muzycznego pn. Z klasyką przez Polskę, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wersja do druku

Udostępnij

Założeniem podstawowym podjętej inicjatywy jest prezentacja zjawisk artystycznych na najwyższym poziomie w dolnośląskich miasteczkach, wsiach, na lokalnych scenach, w amfiteatrach i innych przestrzeniach plenerowych, a więc przełamywanie barier w obcowaniu ze sztuką, nie tylko na poziomie finansowym, organizacyjno-logistycznym, ale i psychologicznym. Artyści występujący w najważniejszych polskich i europejskich salach koncertowych, dostępni zazwyczaj jedynie w zinstytucjonalizowanych przestrzeniach, wystąpią w kameralnej odsłonie poza większymi miastami i w niekonwencjonalnej scenerii. W budżecie Województwa Dolnośląskiego zaplanowano na ten cel 200 tys. zł.

– Wyjście z „zamkniętych instytucji” bezpośrednio do odbiorców w mniejszych ośrodkach gminnych i powiatowych jest moim kluczowym postulatem od początku pełnienia funkcji jako Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialnego za sprawy kultury. Podczas rozmowy z Panią Dyrektor Katarzyną Meissner szybko okazało się, że w podobny sposób myślimy o tym, jak umożliwić Dolnoślązakom dostęp do wysokojakościowej oferty kulturalnej. Chcemy zachęcać do obcowania z muzyką klasyczną i jazzową, ale przede wszystkim promować naszych dolnośląskich artystów. Będziemy zapraszać melomanów do zapomnianych i nieoczywistych „miejsc koncertowych”, więc doznania muzyczne staną się także pretekstem do eksploracji turystycznej. – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

– Jestem niezwykle wdzięczna i dumna, że jeden z naszych najważniejszych projektów, realizowany od 2019 roku dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego, znalazł tak wyraźne uznanie na Dolnym Śląsku. Do tej pory każdy zrealizowany koncert był wspaniałym spotkaniem z muzyką klasyczną lub jazzową. Wspaniałym i wzruszającym – bo to właśnie podczas takich wydarzeń powstają najpiękniejsze doświadczenia, zarówno dla publiczności jak i samych wykonawców. Najlepsi artyści, wspaniały repertuar – to filary koncepcyjne Polskiego Impresariatu Muzycznego. W ten sposób budujemy trwałe i profesjonalne sieci organizacyjne z myślą o kulturze najwyższej próby, dostępnej nawet w najmniejszych miejscowościach – dodaje Katarzyna Meissner, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

Bezpośrednio za organizację koncertów na terenie Dolnego Śląska odpowiadać będzie nowoutworzona komórka organizacyjna Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu: Dolnośląskie Laboratorium Kultury we współpracy i pod nadzorem merytorycznym Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Do włączenia się w projekt zaproszeni zostaną także przedstawiciele dolnośląskich samorządów.

Na Dolnym Śląsku planowanych jest 25 koncertów.


Projekt „Z klasyką przez Polskę” realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, na Dolnym Śląsku współorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z inicjatywy Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Krzysztofa Maja. Operatorem jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS), projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.