Program powstał w celu wsparcia bezpośredniego procesu nauki i przekazywania praktycznych umiejętności w zakresie technik budowy polskich ludowych instrumentów muzycznych, oraz propagowania wiedzy o ich roli w kulturze na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów metodą przekazu mistrz-uczeń.

Wersja do druku

Udostępnij

Podobne programy działają już w wielu innych krajach europejskich, gdzie kultura muzyczna jest wysoko rozwinięta. Choć przybiera różne formy, ich podstawowy cel jest zawsze ten sam – kontynuacja lokalnych tradycji w zakresie technik wyrobu instrumentów, wzbogacona o wiedzę historyczną i miejscowe zwyczaje. W ten sposób program wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu muzyków oraz kapel na instrumenty związane z danym regionem. Zapewniając podstawy do rozwoju twórczości – zaspokajającej potrzeby zróżnicowanego grona krajowych muzyków ludowych – kreuje swoisty „produkt regionalny” stanowiący ważny element tożsamości kulturalnej i narodowej.

„Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” to zachęta dla młodego pokolenia do poszukiwania Mistrzów oraz nauki tradycyjnych technik budowy instrumentów ludowych. Program przyczynia się zarazem do upowszechniania i kontynuacji tego cennego i zanikającego fachu.

Program „Szkoła Mistrzów Budowy Ludowych Instrumentów Muzycznych” jest realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca od 2012 r.

Multimedia

MATERIAŁY