Wystartowała kolejna edycja Programu Rozwoju Pozatanecznych Kompetencji Zawodowych Tancerzy. Jego celem jest wsparcie profesjonalnych, czynnych zawodowo wykonawców tańca artystycznego w procesie rozwijania dodatkowych kompetencji zawodowych, niezwiązanych z karierą taneczną, które w dalszej perspektywie będą wspomagać ich pełne przekwalifikowanie zawodowe.

Wersja do druku

Udostępnij

Celem Programu jest wsparcie profesjonalnych, czynnych zawodowo tancerzy tańca artystycznego w procesie rozwijania dodatkowych kompetencji zawodowych, niezwiązanych z karierą taneczną, które w dalszej perspektywie będą wspomagać ich pełne przekwalifikowanie zawodowe.
W ramach Programu przyznawane są granty na pokrycie kosztów kursów oraz warsztatów w Polsce lub za granicą, rozwijających kompetencje przydatne na rynku pracy oraz szkoleń przygotowujących do konkretnego, wybranego zawodu.
Każdy tancerz może aplikować o grant raz w roku, maksymalnie trzy razy w trakcie trwania tanecznej kariery zawodowej. Maksymalna kwota, o którą można wnioskować w ramach jednego grantu wynosi 5 000 złotych.

Dokumenty do pobrania:


OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:

Maciej Seniw – Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca
Ewa Salwa – Specjalistka ds. edukacji i popularyzacji tańca, koordynatorka Programu: ewa.salwa@nimit.pl, tel. +48 887 590 130;
Anna Čemeljić – Główna specjalistka ds. edukacji i popularyzacji tańca: anna.cemeljic@nimit.pl, tel. +48 785 170 000

DORADCZYNIE ZAWODOWE:

Dobrosława Choryńska-Chudy: dobroslawa.chorynska-chudy@ideedlatanca.pl tel. +48 607 304 894,
Ewa Warchoł: ewa.warchol@ideedlatanca.pl