Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do pilotażowej edycji Programu Rozwoju Pozatanecznych Kompetencji Zawodowych Tancerzy. Jego celem jest wsparcie profesjonalnych, czynnych zawodowo wykonawców tańca artystycznego w procesie rozwijania dodatkowych kompetencji zawodowych, niezwiązanych z karierą taneczną, które w dalszej perspektywie będą wspomagać ich pełne przekwalifikowanie zawodowe. Wnioski należy składać do 31 października 2022 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Dokumenty do pobrania:W ramach Programu przyznawane są granty na pokrycie kosztów kursów oraz warsztatów w Polsce lub za granicą, rozwijających kompetencje przydatne na rynku pracy oraz szkoleń przygotowujących do konkretnego, wybranego zawodu.

„Program Rozwoju Pozatanecznych Kompetencji Zawodowych Tancerzy to kolejny ważny element budowy systemu wsparcia tancerek/tancerzy w rozwoju ich potencjału, potrzebnego do zbudowania sobie nowej ścieżki zawodowej po zakończeniu kariery tanecznej. Program ten pozwala na działania przygotowujące do przekwalifikowania zawodowego już w trakcie trwania kariery i nie wiąże się z koniecznością podjęcia przez tancerkę/tancerza decyzji o jej natychmiastowym zakończeniu. To niezwykle ważny – moim zdaniem – element ponieważ pozwala artystce/artyście na zaplanowanie rozwoju zawodowego w długiej perspektywie. Konsultacja z doradcą zawodowym będąca częścią procesu aplikacyjnego pozwala tak dobrać kursy i szkolenia, aby jak najefektywniej przyczyniały się do rozwoju tych kompetencji, które wzmocnią szansę tancerki/ tancerza na rynku pracy po zakończeniu kariery.

Kursy, warsztaty, czy też szkolenia, rozwijając pozataneczne kompetencje zawodowe tancerzy, podniosą również szanse na podejmowanie pracy dodatkowej jeszcze w trakcie kariery, co w sytuacji tancerek/tancerzy niezależnych ma często ogromne znaczenie dla ich sytuacji ekonomicznej.” – podsumowuje Karol Urbański, zastępca dyrektora NIMiT.

Każdy tancerz może aplikować o grant raz w roku, maksymalnie trzy razy w trakcie trwania tanecznej kariery zawodowej. Maksymalna kwota, o którą można wnioskować w ramach jednego grantu wynosi 5 000 złotych brutto.

Kursy, szkolenia lub warsztaty finansowane w ramach pojedynczego grantu muszą zostać opłacone do 30 listopada każdego roku, w którym została złożona aplikacja o grant i w danym roku kalendarzowym zrealizowane.

Gdyby na późniejszym etapie rozwoju kariery tancerz chciał dodatkowo skorzystać z programu stypendialnego na całkowite przekwalifikowanie zawodowe – łączna suma pieniędzy otrzymanych w ramach grantów byłaby odejmowana od możliwej do otrzymania, maksymalnej kwoty stypendium.

Osoby, które biorą lub brały udział w programie stypendialnym – nie mogą już skorzystać z Programu grantowego.

Nabór wniosków w edycji pilotażowej prowadzony jest w trybie ciągłym do
31 października 2022 roku lub do wyczerpania środków alokowanych na Program. Złożone wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Wniosek należy złożyć najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu lub szkolenia.


Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Maciej Seniw – Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca

Ewa Salwa – Koordynatorka Pilotażowego Programu Rozwoju Pozatanecznych Kompetencji Zawodowych Tancerzy: ewa.salwa@nimit.pl, tel. +48 887 590 130

dyżur telefoniczny:
Pon: 9:00-17:00
Wt-pt: 14:00-15:30

Anna Čemeljić – Specjalistka ds. programowych: anna.cemeljic@nimit.pl, tel +48 785 170 000