Program umożliwia realizację nagrania płytowego debiutującym wykonawcom muzyki jazzowej, a także promocję jazzowej twórczości kompozytorskiej. Dzięki współpracy z Fundacją Jazzarium zespoły mogą zaprezentować swój album na koncercie w ramach Warsaw Summer Jazz Days.

Wersja do druku

Udostępnij

Program polega na zrealizowaniu nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej w formie płyty kompaktowej lub winylowej, a także wprowadzeniu do sprzedaży plików w formacie cyfrowym.

Jest skierowany do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną lub zespołową działalność artystyczną z zakresu muzyki jazzowej oraz do mających siedzibę w Polsce wydawców nagrań.

Jednym z warunków uczestnictwa jest, aby nagranie płyty było pierwszym albumem w życiu artystycznym wykonawcy (płyta solo), lidera zespołu lub przynajmniej połowy wszystkich członków zespołu.

Program pełni funkcję także animacyjną dla jazzowej twórczości kompozytorskiej – przynajmniej połowa czasu trwania albumu musi zostać poświęcona muzyce polskiej z obowiązkowym nagraniem przynajmniej jednego nowego utworu kompozytora polskiego.
Maksymalny wiek uczestnika programu to 30 lat.

Dzięki współpracy Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca z Fundacją Jazzarium zespoły mają też możliwość zaprezentowania materiału z debiutanckiego albumu podczas koncertu promocyjnego na festiwalu Warsaw Summer Jazz Days pod warunkiem, że płyta będzie wówczas wydana i dostępna w sprzedaży.

W momencie składania wniosku wydawca nagrania musi także przedstawić udokumentowany plan jego promocji.

Instytut dofinansowuje honoraria dla wykonawców i kompozytora nowego utworu, wynajęcie studia nagrań, mastering nagrania, projekt okładki, opłaty ZAiKS, tłoczenie płyty wraz z poligrafią oraz honoraria dla wykonawców koncertu promocyjnego w formie umowy z wydawcą nagrań w kwocie nie przekraczającej jednorazowo 20 000 złotych netto.