Trwa nabór wniosków do kolejnej edycji programu Jazzowy debiut fonograficzny 2023. Umożliwia on zrealizowanie nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej, w formie płyty kompaktowej lub winylowej, z równoczesnym wprowadzeniem plików do sprzedaży w formacie cyfrowym. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2023 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Program jest skierowany do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną lub zespołową działalność artystyczną z zakresu muzyki jazzowej oraz do mających siedzibę w Polsce wydawców nagrań. Jednym z warunków uczestnictwa jest, aby nagranie płyty było pierwszym albumem w życiu artystycznym wykonawcy (płyta solo), lidera zespołu lub przynajmniej połowy wszystkich członków zespołu.

Zgłoszenia (zawierające podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wydawcy wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami) należy przysyłać pocztą tradycyjną na adres:

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
ul. Aleksandra Fredry 8
00-097 Warszawa
z dopiskiem „Wniosek do programu Jazzowy debiut fonograficzny”

oraz w wersji elektronicznej na adres: nimit@nimit.pl w terminie do 15 marca 2023 roku włącznie, z tytułem wiadomości „Wniosek do programu Jazzowy debiut fonograficzny”.

Do wniosku w wersji papierowej należy dołączyć materiał demonstracyjny nagrany na płycie CD lub dysku USB w formie pliku MP3 lub WAV.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa 28 kwietnia 2023 roku. Następnie lista zatwierdzonych projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu, a ich wnioskodawcy o pozytywnej decyzji zostaną poinformowani oficjalnym pismem.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca może w późniejszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet programu w edycji 2023 wynosi 40 000 złotych.


O programie:

Program pełni funkcję animacyjną dla jazzowej twórczości kompozytorskiej – przynajmniej połowa czasu trwania albumu musi zostać poświęcona muzyce polskiej z obowiązkowym nagraniem przynajmniej jednego nowego utworu kompozytora polskiego.

Zespoły wyłonione w ramach programu otrzymują też możliwość zaprezentowania materiału z debiutanckiego albumu podczas koncertu promocyjnego realizowanego przez Polski Impresariat Muzyczny w ramach cyklu „Z jazzem przez Polskę” w 2023 roku pod warunkiem, że płyta będzie wydana i dostępna w sprzedaży do 30 września 2023 roku.

Maksymalny wiek uczestnika programu to 30 lat (urodzeni od 1 stycznia 1993 roku; limit wieku dotyczy każdego członka zespołu).

W momencie składania wniosku wydawca nagrania musi również przedstawić udokumentowany plan jego promocji.

Instytut, poprzez zawarcie umowy z wydawcą nagrań, dofinansowuje projekt w kwocie nie przekraczającej jednorazowo 20 000 złotych w zakresie pokrycia kosztów netto związanych z wydaniem płyty – honorariów dla wykonawców i kompozytora nowego utworu, wynajęcia studia nagrań, masteringu nagrania, projektu okładki, opłat ZAiKS, tłoczenia płyty wraz z poligrafią, a także honorariów dla wykonawców koncertu promocyjnego.


Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Lech Dzierżanowski – p.o. dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
Alina Święs – Kierownik Działu Projektów Muzycznych, alina.swies@nimit.pl

Osoby do kontaktu:

Alina Święs – Kierownik Działu Projektów Muzycznych, alina.swies@nimit.pl
Piotr Zembroń – starszy specjalista ds. projektów muzycznych, tel. +48 785 480 000, piotr.zembron@nimit.pl

powiązane

Publikacje