Ponad 6 tysięcy wydarzeń aktywizujących lokalne społeczności, blisko 9 tysięcy zaangażowanych w działania artystów i 750 tysięcy oklaskujących ich widzów – to efekty pierwszych trzech lat funkcjonowania programu Przestrzenie Sztuki. W tym roku operatorzy programu zostaną wyłonieni w otwartym naborze, który potrwa do 31 marca 2023 r.

Wersja do druku

Udostępnij

Decyzja o przeprowadzeniu konkursu wynika z dotychczasowych doświadczeń instytucji zarządzających programem – Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego – oraz chęci zwiększenia efektywności działań i umożliwienia udziału w nim nowym podmiotom.

Trzy lata realizacji Programu Przestrzenie Sztuki pokazały nam jego ogromną siłę. – mówi dyrektor Instytutu Teatralnego Elżbieta Wrotnowska-GmyzŚrodowisko artystyczne w Polsce rozwija się i powoływane są coraz to nowe organizacje, które chcą angażować się w misję Przestrzeni Sztuki. Chcąc rozwijać potencjał programu, postanowiliśmy otworzyć formułę wyłaniania ośrodków zaangażowanych w program. Otrzymaliśmy wiele głosów ze środowiska, które utwierdziły nas w potrzebie zorganizowania konkursu.

Do konkursu mogą się zgłaszać samorządowe instytucje, ośrodki i centra kultury, a także organizacje pozarządowe, które są gotowe zapewnić artystom teatru i tańca nieposiadającym stałego miejsca do pracy twórczej przestrzeń do prowadzenia działań artystycznych. Ma to na celu upowszechniać ich dorobek i zwiększać ich znaczenie w skali lokalnej i ogólnopolskiej.

Największe szanse na uzyskanie wsparcia mają projekty angażujące niezależnych twórców, absolwentów szkół artystycznych i ułatwiające dostęp do sztuki lokalnym społecznościom. Powinny one wpisywać się w potrzeby danego regionu, tak widzów, jak i środowisk artystycznych oraz pokazywać możliwości kontynuacji w kolejnych latach. Ważnym elementem oceny wniosków jest również odpowiednie zaplecze infrastrukturalne i wymagany wkład własny.

Na operatorach programu spoczywa ogromna odpowiedzialność wynikająca z oczekiwań środowiska, wyjątkowości przedsięwzięcia i stopnia zaangażowania środków publicznych w jego realizację. Wierzę, że zmiany wprowadzone w programie sprawią, że stanie się on jeszcze bardziej efektywny i odpowiadający na potrzeby ludzi tańca, a jednocześnie ujawni potencjał twórczy i organizacyjny podmiotów ubiegających się o możliwość realizacji Przestrzeni Sztuki Taniec w swoich regionach – mówi Karol Urbański, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

Komisje konkursowe Instytutu Teatralnego i Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca do końca kwietnia wyłonią pięciu operatorów w dziedzinie tańca oraz pięciu w dziedzinie teatru – każdy z nich otrzyma dofinansowanie w wysokości 600 tys. złotych.

O PROGRAMIE PRZESTRZENIE SZTUKI

Program Przestrzenie Sztuki narodził się z potrzeby wsparcia i zapewnienia warunków pracy artystom niezależnym przy wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury. Jego idea opiera się na czterech filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym. Głównym zadaniem operatorów jest umożliwianie artystom niezależnym i lokalnym środowiskom prezentacji ich przedsięwzięć, rozwijanie oferty edukacyjnej i animacyjnej oraz rozwój publiczności. Dotychczas taneczne Przestrzenie Sztuki działały w Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Lublinie i Łodzi, a teatralne – w Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie i Zielonej Górze.

Wydarzenia realizowane w ramach Przestrzeni Sztuki są cenione nie tylko przez artystów tańca, którzy dzięki programowi mogą rozwijać się twórczo w ramach rezydencji, warsztatów, laboratoriów, ale także prezentować swoje osiągnięcia podczas spektakli. Artystom niezależnym staramy się umożliwiać działalność bardziej sformalizowaną i udostępniać im zaplecze zarówno infrastrukturalne, jak i techniczno-organizacyjne – mówi dr Aleksandra Kleinrok, koordynatorka tanecznych Przestrzeni Sztuki / NIMiT. Z drugiej strony program spełnia także założenia szerokiego dostępu do sztuki tańca w lokalnych środowiskach, które dzięki temu mają możliwość częstszego, ale także bardziej różnorodnego z nią obcowania. Przestrzenie Sztuki dają paletę możliwości nie tylko samym artystom, ale także odbiorcom tej sztuki, którzy uczestniczą zarówno w wydarzeniach artystycznych, jak i czynnej aktywności tanecznej – dodaje.

Teatralne Przestrzenie Sztuki bardzo zaangażowały się w pracę w regionie.

Operatorzy stanowią bazę oraz zaplecze merytoryczne i infrastrukturalne, ale także bardzo aktywnie działają w terenie, pozyskując nowych partnerów w coraz bardziej w mniejszych ośrodkach. Daje to więcej możliwości pracy twórczej w godziwych warunkach absolwentom szkół artystycznych i artystom niezależnym z regionu na co dzień, a nie tylko w formule festiwalowej. – podkreśla Jadwiga Majewska, koordynatorka teatralnych Przestrzeni Sztuki / IT. Bardzo ważny jest także innowacyjny model finansowania Przestrzeni Sztuki. Instytucje narodowe wraz z organizatorami lokalnymi, miejskimi bądź marszałkowskimi, biorą współodpowiedzialność za rozwój twórczości teatralnej, kształcenie młodych artystów i pomoc w ich pierwszych projektach. Model ma na celu również zintegrowanie działań teatralnych w ramach Przestrzeni Sztuki z potrzebami tak artystów, jak i społeczności lokalnej oraz regionalnej. Oprócz wymiernej korzyści dla artystów, widzów i uczestników to dla mnie największa strukturalna zmiana gwarantująca ciągłość i rozwój Przestrzeni Sztuki – podkreśla.

W ramach tanecznych i teatralnych Przestrzeni Sztuki w latach 2020-2022 odbyło się ponad 6 tys. wydarzeń artystycznych i edukacyjnych. Zgromadziły ponad 750 tys. odbiorców. W działania włączyło się także ponad 400 instytucji i podmiotów partnerskich.

Regulamin i niezbędne dokumenty znajdują się poniżej oraz na stronie instytut-teatralny.pl.

Program Przestrzenie Sztuki finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.


Osoby do kontaktu:

dr Aleksandra Kleinrok, koordynatorka projektu (TANIEC)
Mail: aleksandra.kleinrok@nimit.pl

dr Jadwiga Majewska, koordynatorka projektu (TEATR)
Mail: jmajewska@instytut-teatralny.pl

Kontakt z mediami:

Agata Szymczak, kierowniczka Biura Komunikacji Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
Mail: agata.szymczak@nimit.pl / +48 785 310 000

Kamila Paprocka, kierowniczka Działu Komunikacji i Promocji Instytutu Teatralnego
Mail: kpaprocka@instytut-teatralny.pl / +48 575 120 126