W ramach działającego od ośmiu lat Programu Przekwalifikowania Zawodowego Tancerzy Narodowy Instytut Muzyki i Tańca otwiera nabór wniosków stypendialnych. Profesjonalni tancerze tańca artystycznego mogą otrzymać stypendia na realizację indywidualnego planu przekwalifikowania zawodowego. Jest to jedyny systemowy projekt, który skutecznie pomaga tancerzom podjąć pracę w nowym wybranym zawodzie.

Wersja do druku

Udostępnij

Uczestnicy Programu stypendialnego otrzymają środki na realizację indywidualnych projektów przekwalifikowania, przygotowanych we współpracy z doradcą zawodowym. Stypendia mogą pokrywać zarówno koszty studiów, kursów, warsztatów, staży lub praktyk, jak i koszty dojazdu, noclegów, ubezpieczenia zdrowotnego czy – w szczególnych przypadkach – koszty utrzymania.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 40.000 zł na realizację całego indywidualnego projektu z zakresu przekwalifikowania zawodowego, który może trwać od 3 do 42 miesięcy  – w zależności od indywidualnych potrzeb.

W tegorocznej,  7. edycji programu, zostanie ogłoszony jeden nabór wniosków, który potrwa do 9 września 2022. Realizację stypendium będzie można rozpocząć od 1 października 2022.

O tym jak bardzo ten program jest potrzebny, najlepiej świadczą liczby: 279 tancerek i tancerzy skorzystało z programu i otrzymało wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego i psychologicznego, 90 z nich otrzymało stypendia na realizację indywidualnych planów przekwalifikowania zawodowego, a 50 ukończyło proces przekwalifikowania i rozpoczęło pracę w nowych zawodach. Imponujący jest też zakres obszarów, w których tancerze odnaleźli się zawodowo: media, kultura, nowe technologie i informatyka, psychologia i psychoterapia, fizjoterapia, edukacja, administracja” – podkreśla Karol Urbański zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

Program przekwalifikowania zawodowego tancerzy realizowany jest we współpracy z międzynarodową organizacją IOTPD, zrzeszającą podobne inicjatywy na całym świecie:
w Europie, Azji, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.

Działania na rzecz wspierania tancerzy w zmianie zawodowej nawiązują do doświadczeń tych organizacji, które swoje programy prowadzą od ponad 30 lat w różnych warunkach społeczno-ekonomicznych.

Dokumenty do pobrania:

O samym programie
Od 2015 roku Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oferuje wsparcie profesjonalnych tancerzy w procesie przekwalifikowania zawodowego. Działania te obejmują:

  • wsparcie organizacyjne i konsultacje na każdym etapie kariery
  • indywidualne doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczna
  • otwarte warsztaty poruszania się na otwartym rynku pracy oraz rozwoju umiejętności interpersonalnych adresowane do zawodowych tancerzy
  • program stypendialny przeznaczony do tancerzy z min. 12-letnim stażem pracy
  • działania edukacyjne prowadzone w szkołach baletowych

Program jest skierowany do wszystkich zawodowych tancerzy, zarówno tych tańczących w dużych zespołach jak i do tancerzy niezależnych – na każdym etapie pracy zawodowej. O rozwoju alternatywnej ścieżki kariery warto zacząć myśleć jak najwcześniej.

Więcej informacji o programie: www.ideedlatanca.pl 

Koordynator programu: Monika Kaszewska
kontakt: reorientacja@nimit.pl, tel. 22 657 20 05

Kontakt dla mediów:
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
Agata Szymczak: agata.szymczak@nimit.pl, +48 785 310 000
Agnieszka Wyszomirska: agnieszka.wyszomirska@nimit.pl  +48  887 240 011