8 maja 2024 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, odbyło się posiedzenie komisji konkursowej opiniującej wnioski aplikacyjne złożone do programu „Dyrygent-rezydent”. W edycji programu na sezon artystyczny 2024/25 będzie realizowanych pięć rezydencji dyrygenckich.

Wersja do druku

Udostępnij

W skład komisji rekomendującej dyrekcji Instytutu projekty do realizacji weszli przedstawiciele środowiska dyrygenckiego, instytucji artystycznych, uczelni muzycznych oraz Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Komisja obradowała w składzie: Agnieszka Franków-Żelazny, Marta Kluczyńska, Łukasz Borowicz, Szymon Bywalec i Brygida Błaszczyk-Podhajska.

Komisja, kierując się regulaminem i założeniami programu „Dyrygent-rezydent”, przy wyborze wniosków rekomendowanych do dofinansowania uwzględniła szereg różnorodnych czynników, m.in. potencjał zgłoszonych kandydatów i przedstawione programy rezydencji. Zostały zarekomendowane te projekty rezydencji, które w opinii komisji najlepiej mogą zrealizować cele programu, do jakich należy wsparcie zawodowe i promocja młodych dyrygentów.

Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Paula Lis-Sołoducha przyjęła rekomendację komisji i podjęła decyzję o dofinansowaniu następujących projektów:

 1. Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolbera w Kielcach – Piotr Bywalec
  (kwota dofinansowania – 30 000 zł)
 2. Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie – Julian Gilewski
  (kwota dofinansowania – 27 000 zł)
 3. Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego – Justyna Chmielek-Korbut
  (kwota dofinansowania – 30 000 zł)
 4. Opera Krakowska w Krakowie – Szymon Naściszewski
  (kwota dofinansowania – 30 000 zł)
 5. Teatr Wielki w Łodzi – Daniel Mieczkowski
  (kwota dofinansowania – 30 000 zł)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy wnioskodawcom dofinansowanych projektów. Liczymy, że realizowane przez nich rezydencje dyrygenckie okażą się znaczącym sukcesem artystycznym w nadchodzącym sezonie koncertowym.

powiązane

Publikacje