Program powołania ogólnopolskich, interdyscyplinarnych centrów kultury, prowadzonych we współpracy ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych oraz sektora prywatnego i opierających się na istniejących instytucjach kultury, rozwijany pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Wersja do druku

Udostępnij

Idea programu opiera się na czterech filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym. Edycja pilotażowa obejmowała powołanie ośmiu Przestrzeni Sztuki – czterech ogniskujących wokół tańca i czterech, w których wiodący będzie teatr. Program ma charakter interdyscyplinarny i włączający różne dziedziny działalności artystycznej. Zapewnia przestrzeń z odpowiednią infrastrukturą do tworzenia prezentacji dla lokalnych środowisk artystycznych, a zarazem w jego ramach będzie prowadzona działalność edukacyjna i animacyjna, angażująca społeczności lokalne.

Przestrzenie Sztuki to nowa jakość w zarządzaniu kulturą, nowoczesny model budowania współpracy i infrastruktury dla działalności artystycznej i edukacyjnej w dziedzinie tańca, teatru i muzyki promieniujących na cały region.

Program uwzględnia kompleksowe rozwiązanie fundamentalnych problemów hamujących rozwój polskich środowisk twórczych, takich jak niewystarczająca infrastruktura, ograniczone możliwości tworzenia i regularnego prezentowania polskich dzieł artystycznych, niewielka wymiana artystyczna pomiędzy ośrodkami regionalnymi, odpływ polskich artystów za granicę spowodowany brakiem możliwości rozwoju w kraju i niski dostęp publiczności do oferty artystycznej we wskazanych regionach.

Operatorami Przestrzeni Sztuki w latach 2020-2022 byli: Katowice (Operator: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego; Partnerzy: Stowarzyszenie Imagination Space Center, Fundacja Jazdaa Polska!, Teraz/ Now Collective (Holandia), nieformalna grupa artystyczna Vagabond Physical Collective, Tera Ino Tera), Kielce (Operator: Kielecki Teatr Tańca (miejska instytucja artystyczna)), Lublin (Operator: Centrum Kultury w Lublinie), Łódź (Operator: Materia; Partnerzy: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Poleski Ośrodek Sztuki, Urząd Miasta Łodzi), Olsztyn (Operator: Teatr im. Stefana Jaracza), Rzeszów (Operator: Teatr im. Wandy Siemaszkowej), Zielona Góra (Operator: Lubuski Teatr w Zielonej Górze), Białystok (Operator: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Podlaskie Stowarzyszenie Tańca).

W roku 2023: Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca w Białymstoku, Białostocki Teatr Lalek, Białostocki Ośrodek Kultury, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Centrum Kultury w Lublinie, Kielecki Teatr Tańca, Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.   

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Od 2024 roku Program zmienił nazwę na Przestrzenie Sztuki – Taniec i realizowany jest przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.