Rozstrzygnięty został konkurs na Operatorów programu Przestrzenie Sztuki Teatr i Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego od 2020 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Narodowy Instytut Muzyki i Tańca z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wersja do druku

Udostępnij

Program Przestrzenie Sztuki opiera się na czterech filarach – artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym (w dziedzinie tańca), a jego celem jest wspieranie artystów niezależnych w ich działalności.

Po raz pierwszy w trzyletniej historii programu Przestrzenie Sztuki, nabór na Operatorów odbył się w formule konkursowej. Zgłaszać mogły się samorządowe instytucje oraz organizacje pozarządowe, które dysponują odpowiednią infrastrukturą do tego, by zapewnić artystom nieposiadającym stałego miejsca do pracy twórczej, przestrzeń do prowadzenia działań artystycznych.

Zgodnie z założeniami Regulaminu w skład Komisji Konkursowych weszło dwóch ekspertów niezależnych, jeden przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dwóch przedstawicieli Organizatora.

W składzie Komisji Konkursowej Instytutu Teatralnego znaleźli się:

 1. Patryk Pawelec – przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 2. Jarosław Cymerman – przedstawiciel Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego,
 3. Jadwiga Majewska – przedstawicielka Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego,
 4. Paweł Szkotak – ekspert niezależny,
 5. Kalina Zalewska – ekspertka niezależna.

W skład Komisji Konkursowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca weszli:

 1. Anna Michalak-Pawłowska – ekspertka niezależna,
 2. Anna Straczyńska – ekspertka niezależna, przedstawicielka Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca,
 3. Magdalena Juźwik – przedstawicielka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 4. Karol Urbański – przedstawiciel Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca,
 5. dr Aleksandra Kleinrok – przedstawicielka Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

W tegorocznym programie Przestrzenie Sztuki Teatr spośród zgłoszonych 15 Wniosków (Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, Fundacja Teatr Nowy w Częstochowie, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Fundacja Teatr Camelot, Teatr Ludowy w Krakowie, Teatr KTO w Krakowie, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Centrum Kultury w Lublinie, Fabryka Sztuki w Łodzi, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Centrum Kultury w Piasecznie, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Teatr Mały Tychy, Lubuski Teatr w Zielonej Górze) wyłonionych zostało 5 ośrodków:

1. Teatr Lubuski w Zielonej Górze,
2. Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
3. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie,
4. Centrum Kultury w Lublinie,
5. Fabryka Sztuki w Łodzi.

Do Konkursu w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec zgłoszonych zostało 6, wymienionych w porządku zgodnym z kolejnością wpływu, Wniosków: Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Kielecki Teatr Tańca i Centrum Kultury w Lublinie, Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca, Białostocki Teatr Lalek i Białostocki Ośrodek Kultury, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Materia i Fundacja Scena Współczesna.

Do realizacji zakwalifikowane zostały następujące Wnioski:

 1. Kielecki Teatr Tańca i Centrum Kultury w Lublinie,
 2. Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego,
 3. Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca, Białostocki Teatr Lalek i Białostocki Ośrodek Kultury,
 4. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Każdy z wyżej wymienionych Operatorów Przestrzeni Sztuki otrzyma dofinansowania w kwocie 600 000 zł na realizację programów zawartych w złożonych ofertach konkursowych.

Według przyjętego w tym roku Regulaminu przy ocenie wniosków brane były pod uwagę m. in. następujące kryteria: zgodność przedstawionych programów z założeniami Przestrzeni Sztuki, uwzględnienie w nim potrzeb lokalnego środowiska artystów niezależnych i absolwentów szkół artystycznych, potrzeb wynikających ze specyfiki regionu, dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy, lokalizacja jego siedziby na mapie regionu oraz pozostające w jego dyspozycji zasoby infrastrukturalne. Ocena uwzględniała bardzo ważny dla Programu regionalny aspekt – zwrócenie uwagi na lokalne środowiska artystów niezależnych, sytuację finansową i infrastrukturalną instytucji w poszczególnych regionach, dostępność sztuki.


Program Przestrzenie Sztuki finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Osoby do kontaktu:

Jadwiga Majewska, koordynatorka projektu (TEATR)
mail: jmajewska@instytut-teatralny.pl

Alicja Kosińska, specjalistka ds. Programowych, Departament Tańca NIMiT (TANIEC)
mail: alicja.kosinska@nimit.pl

Kontakt z mediami:

Kamila Paprocka-Jasińska, kierowniczka Działu Komunikacji i Promocji w Instytucie Teatralnym
mail: kpaprocka@instytut-teatralny.pl / +48 575 120 126

Agata Szymczak, kierowniczka Biura Komunikacji Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
mail: agata.szymczak@nimit.pl / +48 785 310 000

powiązane

Publikacje