Projekt Mały Kolberg powstał z potrzeby umożliwienia małym dzieciom kontaktu z żywą tradycją w muzyce, śpiewie i tańcu.

Wersja do druku

Udostępnij

W ramach projektu odbywają się warsztaty dla animatorów w społecznościach lokalnych przygotowujące do prowadzenia zajęć, które pozwolą dzieciom poznać tradycję i zwyczaje swojego otoczenia, zachwycić się nimi i znaleźć w nich inspirację dla własnych pomysłów i działań.

Program powstał w 2014 roku z inicjatywy Forum Muzyki Tradycyjnej w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga i był prowadzony przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca. Obecnie jest realizowany przez Fundację Mały Kolberg.