28 lutego 2024 roku w formie stacjonarnej odbyło się posiedzenie trzyosobowej Komisji opiniującej wnioski złożone do programu „Zamówienia choreograficzne 2024”. W naborze wpłynęły 23 aplikacje, z których rekomendację do uzyskania wsparcia finansowego otrzymały 4 projekty.

Wersja do druku

Udostępnij

Wnioski, które przeszły pozytywnie etap weryfikacji formalnej (18 wniosków) merytorycznie oceniała Komisja powołana przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w składzie:

  • dr hab. Zofia Rudnicka – reprezentująca Sekcję Autorów Dzieł Choreograficznych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS;
  • Alicja Berejowska – reprezentująca Forum Środowisk Sztuki Tańca;
  • dr hab. Michaił Zubkow – reprezentujący Nieformalną Grupę Dyrektorów i Kierowników Baletu.

Komisja biorąc pod uwagę kryteria oceny merytorycznej zawarte w Regulaminie, tj.: adekwatność założeń projektu do celów programu, spójność i wartość artystyczna koncepcji projektu, dorobek artystyczny wnioskodawcy, twórców i partnerów, możliwość dalszej eksploatacji spektaklu, spójność i celowość planowanej promocji oraz dostępność projektu dla osób z różnymi potrzebami, zarekomendowała do realizacji następujące projekty, wg kolejności alfabetycznej Wnioskodawcy:

  1. Fundacja Crush on Trush – project „Polska premiera spektaklu „BIOLAND” chor. Megan Doheny & Ilya Nikurov”
  2. Grab Art Foundation – project „h.art company i Święto Snów. Premiera spektaklu ZOROASTER”
  3. Stowarzyszenie „CÓRY KULTURY” – projekt „Hertz Haus by Hertz Haus”
  4. Stowarzyszenie Kolektyw Artystycznych Form Eksperymentalnych – projekt „Łys”

W oparciu o Rozdział B pkt I ust. 7 Regulaminu Programu „Zamówienia choreograficzne 2024”, Komisja podjęła decyzję, by zarekomendować przesunięcie środków pomiędzy priorytetami 1 i 2 uzasadniając ją:

a) niewielką różnicą między ocenami przyznanymi trzem najwyżej ocenionym projektom w priorytecie 1;

b) proporcjonalnie większą liczbą złożonych projektów w priorytecie 1 w porównaniu do wszystkich złożonych wniosków;

c) bardzo dużą liczbą wniosków w priorytecie 1 na wysokim poziomie merytorycznym. Dyrektor NIMiT przyjął do realizacji rekomendację Komisji.

Jednocześnie członkowie Komisji wyrazili gotowość do podzielenia się refleksjami i spostrzeżeniami dotyczącymi oceny poszczególnych wniosków z wnioskodawcami, którzy wyrażą chęć uzyskania takiej informacji.

Szczegółowy wykaz ofert złożonych w programie znajduje się na stronie Witkac.pl

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim Wnioskodawcom za przesłanie propozycji jakościowych projektów o wysokim poziomie merytorycznym.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu „Zamówienia choreograficzne”, a także do aplikowania w innych programach Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

powiązane

Publikacje