Do 19 lutego można składać wnioski do Programu „Zamówienia choreograficzne – edycja 2024”, w ramach którego zostaną dofinansowane projekty zarówno uznanych choreografów polskich i zagranicznych, jak i młodych polskich choreografów współpracujących z polskimi artystami tańca.

Wersja do druku

Udostępnij

W ramach Programu „Zamówienia choreograficzne – edycja 2024 Narodowy Instytut Muzyki i Tańca dofinansuje projekty według dwóch priorytetów:

 1. Współpracy choreograficznej artysty polskiego lub zagranicznego / artystki polskiej lub zagranicznej z polskimi zawodowymi artystami i/lub artystkami tańca: zawodowym zespołem, grupą taneczną, kolektywem.
 2. Współpracy choreograficznej młodych polskich choreografów/ek z polskimi zawodowymi artystami i/lub artystkami tańca: zawodowym zespołem, grupą taneczną, kolektywem.

Istotne szczegóły i zmiany w Programie „Zamówienia choreograficzne – edycja 2024”:

 • Planowany budżet Programu „Zamówienia choreograficzne – edycja 2024” wynosi 240 000 zł brutto i w ramach programu Narodowy Instytut Muzyki i Tańca dofinansuje:
  – projekty w Priorytecie 1. maksymalną kwotą 80 000 zł brutto.
  – projekty w Priorytecie 2. maksymalną kwotą 40 000 zł brutto.
 • Czas realizacji projektów: 1 marca – 30 listopada 2024 r.
 • Wypłata przyznanego wnioskodawcy dofinansowania odbędzie się w formie trzech transz – wypłata pierwszej transzy nastąpi po podpisaniu umowy, a kolejne po zaakceptowaniu sprawozdania częściowego oraz po złożeniu sprawozdania końcowego.
 • Zagwarantowanie przez wnioskodawców działań edukacyjnych w formie przeprowadzenia zapowiedzi wprowadzającej do spektaklu oraz rozmowy pospektaklowej, towarzyszącym premierowym prezentacjom spektaklu.
 • Uwzględnienie istotnej roli dostosowania spektaklu do osób z różnymi potrzebami.

Formularz aplikacyjny do programu jest dostępny w elektronicznym systemie Witkac (www.witkac.pl). Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w elektronicznym systemie Witkac.

Oceny wartości merytorycznej projektu zgłoszonego we wniosku, biorąc pod uwagę kryteria przyjęte w Regulaminie programu Zamówienia choreograficzne – edycja 2024, dokona Komisja powołana przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, w której skład wejdą zewnętrzni eksperci/ekspertki z dziedziny tańca.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie www.nimit.pl do 29 lutego 2024 r., a wnioskodawcy wybranych do realizacji projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji drogą elektroniczną, na podany we wniosku adres e-mail.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki

Maria Opałka – Kierownik Działu Impresariatu Tańca

Patrycja Alenkuć – Specjalistka ds. Impresariatu Tańca, koordynatorka Programu,
tel.: +48 785 180 000, mail: zamowienia.choreograficzne@nimit.pl

powiązane

Publikacje