Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych – edycja 2023. Dofinansowanie otrzymają projekty wyłonione w trybie konkursowym. Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na rok 2023 upływa w dniu 11 sierpnia 2023 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Cele programu to:

  • nauczanie i upowszechnianie technik budowy, renowacji i konserwacji polskich instrumentów ludowych oraz propagowanie wiedzy o ich roli w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz – uczeń;
  • stworzenie podstaw do twórczości zaspokajającej potrzeby krajowego rynku muzyków i promowanie lokalnych tradycji muzycznych;
  • wykreowanie swoistego „produktu regionalnego” jako ważnego elementu tożsamości kulturowej i narodowej;
  • zainteresowanie młodego pokolenia tradycyjnymi technikami budowy, renowacji i konserwacji instrumentów ludowych oraz upowszechnienie fachu twórcy instrumentu – wspieranie młodych artystów;
  • przekazywanie przez artystów ludowych umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie obróbki surowców, budowy, renowacji i konserwacji instrumentów, a także rekonstrukcji, renowacji i budowy instrumentów ludowych, których tworzenia zaprzestano w XIX i XX wieku oraz wiedzy o ich funkcji w kulturze.

Realizacja projektów w ramach Programu (warsztatów wraz z dostarczeniem wymaganej dokumentacji i sprawozdań) może odbywać się od 21 sierpnia – do 30 listopada 2023 roku.

Wnioski obowiązkowo z tytułem: „Program Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych – edycja 2023 – zgłoszenie” należy przysyłać w wersji wydrukowanej (ważna jest data stempla pocztowego) oraz w wersji elektronicznej.

Elektroniczną wersję wniosku należy przesłać na adres: piotr.piszczatowski@nimit.pl do dnia 11 sierpnia 2023 roku.

Wersja elektroniczna powinna zawierać zeskanowany i podpisany przez ucznia wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi załącznikami, w jednym pliku PDF.

Komisja będzie brała pod uwagę tylko wnioski w wersji elektronicznej.

Lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji mailowo do 21 sierpnia 2023 roku.

Budżet edycji programu na rok 2023 wynosi 32 000 złotych.

Realizacja projektów (przeprowadzenie warsztatów wraz z dostarczeniem wymaganej dokumentacji i sprawozdań) możliwa jest od 21 sierpnia – do 30 listopada 2023 roku. Warsztaty powinny być zakończone odpowiednio wcześniej, aby w wymienionym powyżej terminie możliwe było przygotowanie dokumentacji projektowej i audiowizualnej, która zostanie dostarczona do Instytutu.

Przykłady dokumentacji filmowej oraz projektów instrumentów w PDF są dostępne są na stronie NIMiT w zakładce: Pracownia Muzyki i Tańca Tradycyjnego.

Obejrzyj filmy z poprzednich lat na naszym kanale YouTube!

Wzory dokumentów do pobrania:

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Maciej Seniw – kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca

Anna Čemeljić – główna specjalistka ds. edukacji i popularyzacji tańca (anna.cemeljic@nimit.pl, +48 785 170 000)

Piotr Piszczatowski – koordynator Pracowni Muzyki i Tańca Tradycyjnego (piotr.piszczatowski@nimit.pl, +48 609 564 670)

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Wyszomirska (agnieszka.wyszomirska@nimit.pl; +48 887 240 011)


Dowiedz się więcej o Pracowni Muzyki i Tańca Tradycyjnego

Pracownia Muzyki i Tańca Tradycyjnego zajmuje się inicjowaniem, prowadzeniem oraz koordynacją długofalowych programów i zadań wspierających działania na rzecz zachowania, przekazu, kontynuacji i rozwoju tradycyjnej kultury muzycznej w Polsce, a także sieciowaniem grup i osób, które się nią zajmują.

Została powołana we współpracy Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowisk nieformalnych zrzeszonych w Forum Muzyki Tradycyjnej. Wspólne działania inspirowane są wieloletnimi doświadczeniami partnerów społecznych Instytutu we wspieraniu środowisk lokalnych w procesie przywracania tradycyjnej muzyki do jej szerokich funkcji społecznych i kulturotwórczych.