Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, we współpracy z Filharmonią Narodową, rozpoczyna nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Scena Muzyki Polskiej”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 kwietnia 2024 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Program przeznaczony jest dla polskich artystów wykonawców, a jego głównym celem jest promocja polskiej twórczości kompozytorskiej, szczególnie utworów mniej dziś znanych i rzadziej wykonywanych.

Wyłonione w trybie konkursowym programy z muzyką polską będą prezentowane w Sali Kameralnej Filharmonii oraz w siedzibach dwóch innych partnerów danej edycji programu. Partnerzy edycji w sezonie 2024/25 zostaną ogłoszeni wraz z wynikami naboru.

Wniosek aplikacyjny (w formie podpisanego skanu oraz w wersji edytowalnej) należy przysłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: scena@nimit.pl wraz z linkiem do miejsca, w którym zamieszczony jest wymagany materiał audio-video.

Termin wyboru projektów upływa 17 maja 2024 roku. Po tym terminie lista dofinansowanych projektów zostanie ogłoszona na stronie internetowej NIMiT.

Budżet programu w edycji 2024/2025 wynosi 240 000,00 zł.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Lech Dzierżanowski – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca ds. muzyki

Brygida Błaszczyk-Podhajska – Kierownik Działu Muzyki Polskiej, tel. +48 785 340 000, brygida.blaszczyk@nimit.pl

Grzegorz Żórawski – Specjalista ds. muzyki polskiej, Dział Muzyki Polskiej, tel. +48 887 507 017, grzegorz.zorawski@nimit.pl


Program „Scena Muzyki Polskiej”, którego celem jest prezentacja, popularyzacja i promocja polskiej twórczości kompozytorskiej wszystkich epok, ze szczególnym uwzględnieniem utworów mniej dzisiaj znanych i rzadziej wykonywanych, realizowany jest od 2019 roku.

Głównym i stałym partnerem programu jest Filharmonia Narodowa. Do każdej edycji programu zapraszane są także dwie inne instytucje koncertowe.

Oprócz Filharmonii Narodowej w programie uczestniczyło dotąd 9 filharmonii i orkiestr: Filharmonia Świętokrzyska, Filharmonia Warmińsko-Mazurska, Filharmonia Dolnośląska, Filharmonia Kameralna w Łomży, Filharmonia Krakowska, Filharmonia Lubelska, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Polska Filharmonia Bałtycka i Filharmonia Zielonogórska

W dotychczasowych pięciu edycjach programu wystąpiło 7 solistów i 40 zespoły o dużej różnorodności obsadowej i stylistycznej – od specjalistów w zakresie wykonawstwa historycznego po improwizujący kwartet jazzowy. Łącznie w ramach programu odbyło się 106 koncertów, a ich repertuar obejmował zarówno utwory nieobecne dotąd w praktyce koncertowej (wykonania premierowe), utwory rzadko dziś wykonywane, jak i autorskie opracowania dzieł polskich kompozytorów.

powiązane

Publikacje