Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Filharmonią Narodową otwiera nabór do 4. edycji programu „Scena Muzyki Polskiej”, który będzie realizowany w sezonie artystycznym 2022/2023.

Wersja do druku

Udostępnij

Celem programu „Scena Muzyki Polskiej” jest przede wszystkim zachęcenie publiczności do odkrywania muzyki polskiej (szczególnie tej mało znanej) oraz promowanie polskich artystek i artystów.

Zapraszamy muzyków (zarówno solistów, jak i zespoły kameralne) do zgłaszania swoich programów zawierających dzieła polskich kompozytorów.

Wyłonione w trybie konkursowym projekty otrzymają dofinansowanie i będą prezentowane w sezonie artystycznym 2022/2023 w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz innych profesjonalnych salach koncertowych w Polsce.

Scena Muzyki Polskiej – zgłaszanie wniosków i wyniki

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres scena@nimit.pl do 30 czerwca 2022 włącznie (do godz. 23.59). W tytule wiadomości prosimy o podanie imienia i nazwiska solisty lub nazwy zespołu.

Wszystkie wymagane dokumenty należy przysłać  w wersji elektronicznej (w postaci pliku edytowalnego, np. w formacie .doc lub .docx), podając jednocześnie link do miejsca, w którym
zamieszczono materiał audio-video. Oprócz tego w formacie .pdf należy przesłać zeskanowany formularz wypełnionego i podpisanego odręcznie wniosku.

Lista programów, które otrzymają dofinansowanie, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca do 22 lipca 2022 roku. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Budżet edycji programu w sezonie 2022/2023 wynosi 240 tysięcy złotych. W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Program finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Lech Dzierżanowski – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – Kierownik Działu Programowego, Departament Muzyki Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca (brygida.blaszczyk@nimit.pl, tel. +48 785 340 000)

Maria Zarycka – Specjalista ds. programowych, Departament Muzyki Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca (maria.zarycka@nimit.pl, tel. +48 887 507 017)

powiązane

Publikacje