Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza drugi nabór do Programu Rozwoju Kompetencji Zawodowych Tancerzy – Edycja II/2024. Jego celem jest wsparcie profesjonalnych tancerzy w procesie rozwijania ich zawodowych umiejętności, zarówno tanecznych jak i niezwiązanych z zawodem tancerza/tancerki.

Wersja do druku

Udostępnij

Kwota dofinansowania o którą można wnioskować, w każdej edycji Programu to 7 000 złotych. Granty przyznawane są na pokrycie kosztów uczestniczenia w maksymalnie 3 kursach, szkoleniach czy warsztatach odbywających się w Polsce.

Kursy, szkolenia, warsztaty nie mogą rozpocząć się przed 12 lipca 2024 roku i muszą zostać opłacone oraz zrealizowane najpóźniej do 30 listopada 2024 roku.

O grant mogą wnioskować również Stypendyści, którzy brali udział w Programie Przekwalifikowania Zawodowego Tancerzy.

Składanie wniosków grantowych będzie możliwe do 26 czerwca 2024 roku wyłącznie drogą elektroniczną do godziny 12.00. Komplet dokumentów należy wysłać na adres: granty_taniec@nimit.pl

Obowiązkowe dokumenty, które należy przesłać, aby zawnioskować o grant w ramach Programu Rozwoju Kompetencji Zawodowych Tancerzy Edycja II/2024:

Wnioski grantowe rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową złożoną z dwóch ekspertów zewnętrznych oraz doradcy zawodowego. Ostatecznie decyzję o przyznaniu grantu danemu wnioskodawcy/wnioskodawczyni podejmuje Dyrektor NIMiT.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej NIMiT do 12 lipca 2024 roku oraz Wnioskodawcy zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji również drogą mailową.

Lista osób, które otrzymały grant nie jest podawana do wiadomości publicznej ze względu na przyjętą zasadę poufności.


Osoby odpowiedzialne za realizację Programu Rozwoju Kompetencji Zawodowych Tancerzy:

Magdalena Zalipska – Kierowniczka Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca

Ewa Salwa – Specjalistka ds. edukacji i popularyzacji tańca: granty_taniec@nimit.pl, tel. +48 887 590 130