Program Rozwoju Kompetencji Zawodowych Tancerzy – Edycja I/2024. Jego celem jest wsparcie profesjonalnych, czynnych zawodowo tancerzy w procesie rozwijania ich zawodowych możliwości.

Wersja do druku

Udostępnij

W roku 2024 kwota dofinansowania, o którą można wnioskować w każdej edycji Programu, została zwiększona do 7000 złotych. Granty przyznawane są na pokrycie kosztów uczestniczenia w maksymalnie 3 kursach, szkoleniach czy warsztatach w Polsce.

Kursy, szkolenia, warsztaty nie mogą rozpocząć się przed 26 kwietnia 2024 roku i muszą zostać opłacone oraz zrealizowane najpóźniej do 30 listopada 2024 roku.

Po wielu konsultacjach, w świetle dokonanych badań i zebranych potrzeb środowiska, wychodzimy z propozycją wspierającą wszystkie osoby zawodowo tańczące w Polsce, które chcą podnosić swoje kompetencje. Grant  w wysokości maksymalnie 7 tys. zł netto może być przyznany na uczestnictwo we wszelkiego rodzaju kursach, szkoleniach czy warsztatach w Polsce. Naszą główną intencją jest rozwój zawodowy całego środowiska tańca – mówi Paula Lis-Sołoducha, dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

O grant mogą wnioskować również Stypendyści, którzy brali udział w Programie Przekwalifikowania Zawodowego Tancerzy.

Zainteresowani tancerze jeszcze przed złożeniem wniosku mogą korzystać z nielimitowanych, nieodpłatnych spotkań z doradcą zawodowym.

Składanie wniosków grantowych będzie możliwe do 15 kwietnia 2024 roku wyłącznie drogą elektroniczną. Komplet dokumentów należy wysłać na adres: granty_taniec@nimit.pl


Osoby odpowiedzialne za realizację Programu Rozwoju Kompetencji Zawodowych Tancerzy:

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
Magdalena Zalipska – Kierowniczka Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca
Ewa Salwa – Specjalistka ds. edukacji i popularyzacji tańca: granty_taniec@nimit.pl, tel. +48 887 590 130