Już dziś rusza rejestracja na III Kongres Tańca! Ponad czterdzieścioro ekspertów i ekspertek przygotowało jego program. Osiem paneli tematycznych, trzy dni intensywnych obrad, prowadzonych przez grupy panelistów i panelistek wybranych przez samo środowisko tańca. Rejestracja uczestnictwa w Kongresie potrwa do 10 marca 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Wersja do druku

Udostępnij

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zaprasza wszystkie osoby związane ze środowiskiem tańca do uczestnictwa w III Kongresie Tańca, który odbędzie się w dniach 19-21 marca 2023 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

Aby zapewnić sobie miejsce, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.kongrestanca.pl.

Kongres Tańca to cykliczne wydarzenie, którego celem jest ewaluacja działań na rzecz tańca i wspólna dyskusja nad przyszłością tańca w Polsce. Nadchodząca edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem III Kongres Tańca: Dyskutujmy. Twórzmy. Działajmy.

Wierzę, że efektem tej dyskusji będzie wypracowanie przez zaproszonych panelistów i ekspertów w twórczym dialogu z uczestnikami Kongresu propozycji rozwiązań systemowych i wskazanie sposobów w jaki całe środowisko tańca powinno działać na rzecz ich wprowadzenia w życie. Mam głębokie przekonanie, że efekty Kongresu staną się także dla Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca kompasem wskazującym kierunki działań. – mówi Karol Urbański zastępca dyrektora NIMiT.

Jednym z nadrzędnych celów Kongresu jest możliwość oddania głosu ludziom tańca. Pierwszym krokiem było przeprowadzenie badania ankietowego, diagnozującego potrzeby środowiska. Jej wyniki pomogły przygotować zarys ośmiu bloków tematycznych. Następnie Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zwrócił się do organizacji reprezentujących środowisko tańca oraz instytucji wspierających rozwój tańca w Polsce z propozycją wskazania ich reprezentantów do poszczególnych paneli. Aby oddać głos także artystom i artystkom niezrzeszonym, NIMiT ogłosił otwarty nabór kandydatów i kandydatek na panelistów i panelistki. Wszyscy razem będą brali udział w dyskusjach na temat:

  1. Edukacji zawodowej;
  2. Kwestii związanych z wykonywaniem zawodu;
  3. Finansowania tańca;
  4. Infrastruktury;
  5. Relacji w środowisku tańca;
  6. Dostępności;
  7. Upowszechniania tańca;
  8. Budowania publiczności i promocji.

Więcej informacji na temat osób wskazanych przez środowisko tańca oraz sam program, znajdziecie na stronie: www.kongrestanca.pl.

Organizatorem III Kongresu Tańca jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, wydarzenie finansowane z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Śląskie w Katowicach.

Patronat Honorowy nad III Kongresem Tańca objęli:

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.


Koordynatorka III Kongresu Tańca: 

Alicja Kosińska, kontakt kongrestanca@nimit.pl, tel. +48 785 210 000

Kontakt dla mediów:

Agata Szymczak, agata.szymczak@nimit.pl, +48 785 310 000
Agnieszka Wyszomirska, agnieszka.wyszomirska@nimit.pl +48 887 240 011

powiązane

Publikacje