Ogłoszenie Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 19 lipca 2021 roku o terminie i trybie naboru zgłoszeń do otwartego konkursu na instytucję/organizację goszczącą w ramach programu wymiany rezydencyjnej PROJECT 2/3 w 2022 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza konkurs na ofertę instytucji/organizacji goszczącej w 2022 roku rezydentów z Luksemburga w Polsce w ramach programu wymiany rezydencyjnej PROJECT 2/3 realizowanego wspólnie z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L.

Program zakłada zrealizowanie rezydencji twórców z Luksemburga w Polsce w ramach programu wymiany rezydencyjnej PROJECT 2/3.

Termin nadsyłania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu upływa w dniu 15 września 2021 roku o godz. 15:59. Ofertę podpisaną przez Oferenta wraz z obowiązkowymi załącznikami, o których mowa w pkt. IV ust. 3 Regulaminu Konkursu należy przesyłać pocztą na adres: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem PROJECT 2/3 (decyduje data nadania) oraz podpisany skan pdf pocztą elektroniczną na adres mateusz.czekaj@nimit.pl (w tytule wiadomości: PROJECT 2/3).

Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia Oferty do oceny przez Komisję.

Termin rozstrzygnięcia Konkursu upływa w dniu 6 października 2021 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca do 7 października 2021 roku.


Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
Mateusz Czekaj – koordynator projektu
Adres mailowy organizatorów konkursu do korespondencji: mateusz.czekaj@nimit.pl

Dokumenty do pobrania: