Startuje nabór do II edycji programu Ogniska Muzyki Tradycyjnej, którego głównym celem jest propagowanie umiejętności gry na tradycyjnych instrumentach oraz śpiewu i tańca wśród osób w każdym wieku. W tegorocznej edycji Programu mogą wziąć udział zarówno Organizacje i Liderzy, którzy zaczęli prowadzić Ognisko w 2022 roku, a także podmioty, które po raz pierwszy zechcą się podjąć tego działania. Wnioski można przesyłać do 29 maja 2023 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Do udziału w programie Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zaprasza śpiewaków, instrumentalistów i tancerzy praktykujących wybrane elementy rodzimych tradycji. To oni we współpracy z lokalnymi instytucjami poprowadzą Ogniska Muzyki Tradycyjnej w ramach których przekażą swoje umiejętności i pasje podczas regularnie prowadzonych zajęć. Te mogą być adresowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do osób dorosłych. Istotnym elementem projektu zgłaszanego do programu powinno być wspólne muzykowanie, śpiew i taniec, służące budowaniu tożsamości i więzi w społecznościach lokalnych.

Ogniska Muzyki Tradycyjnej to wspaniała okazja dla miłośników i pasjonatów muzyki tradycyjnej oraz dla tych, którzy chcą dopiero rozpocząć z nią przygodę, aby nauczyć się gry na tradycyjnych instrumentach ludowych, tradycyjnego śpiewu i tańca oraz brać udział we wspólnym muzykowaniu i improwizacji, rozwijając umiejętności wokalne, muzyczne i taneczne.

Wszystkim aplikującym polecamy zapoznanie się ze „Zbiorem dobrych praktyk inicjatyw edukacyjnych w obszarze muzyki tradycyjnej”. Zostały w nim opisane potrzeby oraz wnioski zgłaszane przez licznych edukatorów muzyki tradycyjnej z całej Polski. Publikacja jest efektem pracy badawczej prowadzonej przez Forum Muzyki Tradycyjnej we współpracy z NIMiT w ramach programu „Cech Muzyki Tradycyjnej” w latach 2020-2021.

Nabór wniosków odbywa się w dniach od 27 kwietnia do 29 maja 2023 roku.

Lista projektów zatwierdzonych do realizacji zostanie ogłoszona do 7 czerwca 2023 roku.

Tegoroczne projekty mogą być realizowane od 8 czerwca do 6 grudnia 2023 roku.

Wypełniony i podpisany Formularz Aplikacyjny (według załączonego wzoru) wraz z załącznikami wymienionymi na końcu Formularza, zeskanowane do jednego pliku PDF należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: anna.cemeljic@nimit.pl, obowiązkowo z tytułem maila: OGNISKO MUZYKI TRADYCYJNEJ 2023 – ZGŁOSZENIE, najpóźniej do dnia 29 maja 2023 roku. Do zgłoszenia należy załączyć portfolio lidera projektu z nagraniami wykonań utworów muzyki tradycyjnej.

Wersję papierową dokumentów, tożsamą z wersją elektroniczną, składa się bądź wysyła pocztą tradycyjną na adres Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca (ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa), przy czym liczy się data dostarczenia dokumentów do kancelarii NIMiT lub data stempla pocztowego.


Osoby odpowiedzialne za realizację naboru:

Maciej Seniw – kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca, Narodowy Instytutu Muzyki i Tańca

Anna Čemeljić – koordynatorka Programu, Departament Tańca, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca anna.cemeljic@nimit.pl, +48 785 170 000

Piotr Piszczatowski – koordynator Pracowni Muzyki i Tańca Tradycyjnego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca piotr.piszczatowski@nimit.pl, +48 609 564 670