Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca zapraszają artystów, zespoły i przedstawicieli reprezentujących środowisko tańca współczesnego do składania wniosków w otwartym konkursie wyłaniającym propozycje programowe, będące polskimi rekomendacjami dla organizatorów Internationale Tanzmesse NRW 2024 – Międzynarodowych Targów Tańca Współczesnego w Düsseldorfie.

Wersja do druku

Udostępnij

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 sierpnia 2023 roku o godz. 23:59. Wnioski należy składać poprzez formularz zgłoszeniowy:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OpenCall_rekomendacje_Tanzmesse2024

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają artystów, zespoły i przedstawicieli reprezentujących środowisko tańca współczesnego, przy czym w przypadku osób fizycznych – posiadających rezydencję podatkową w Polsce lub polskie obywatelstwo, a w przypadku osób prawnych i pozostałych podmiotów – siedzibę w Polsce.

Powołana komisja konkursowa wybierze maksymalnie pięć projektów, które stanowić będą rekomendacje Instytutu Adama Mickiewicza i Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, będących organizatorami polskiego stoiska na Internationale Tanzmesse NRW 2024 – Międzynarodowych Targach Tańca Współczesnego w Düsseldorfie.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 13 września 2023 r. na stronie internetowej www.iam.pl.

Do konkursu można zgłaszać projekty w trzech kategoriach głównych i w podkategoriach:

1. Performances (Spektakle)

  • Stage (Sceniczne)
  • Public Space (Przestrzeń publiczna)
  • Digital (Cyfrowe)

2. Open Studios (Otwarte Studio)

  • Work-in-progress (Prace w toku)
  • Ready to tour production (Produkcja gotowa do tournée)

3. Insights (Analizy)

  • Production (Produkcje)
  • Project (Projekty)

Organizator Konkursu nie gwarantuje Wnioskodawcy, że wytypowane w toku konkursu projekty, które zostaną przedstawione jako polskie rekomendacje dla organizatorów Internationale Tanzmesse NRW 2024 – Międzynarodowych Targów Tańca Współczesnego w Düsseldorfie, zostaną przez nich wybrane do realizacji podczas Tanzmesse 2024. W takim przypadku Organizator Konkursu zaprosi tych Wnioskodawców, reprezentowanych przez maksymalnie dwie osoby, by niezależnie od programu głównego Internationale Tanzmesse NRW 2024, w ramach polskiego stoiska na targach, przedstawiły swoje projekty w formie prezentacji. Projekty z kategorii Performances (Spektakle) muszą być dostosowane do jednej z dwóch pozostałych kategorii głównych.

Instytut Adama Mickiewicza i Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oświadczają, że w przypadku zaproszenia wybranego w konkursie Projektu do programu Internationale Tanzmesse NRW 2024, pod warunkiem uzyskania środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel, mogą pokryć koszty związane z udziałem przedstawicieli wybranego Projektu w Internationale Tanzmesse NRW 2024. W takim przypadku IAM zastrzega sobie możliwość kontaktu z przedstawicielami wybranego Projektu i podpisanie stosownej umowy regulującej wsparcie finansowe IAM w tym zakresie.