Katalog utworów muzycznych Oskara Kolberga wypełnia istotną lukę w prezentacji autonomicznej twórczości kompozytorskiej wybitnego etnografa.

Wersja do druku

Udostępnij

Katalog utworów muzycznych Oskara Kolberga wypełnia istotną lukę w prezentacji autonomicznej twórczości kompozytorskiej wybitnego etnografa. Prezentujemy w nim prawie 250 utworów od pieśni i kompozycji na fortepian solo po kompozycje chóralne i sceniczne. Mamy nadzieję, że dzięki temu zachęcimy muzykologów do dalszych badań nad twórczością muzyczną Kolberga, a artystów-wykonawców – do sięgnięcia do tych kompozycji i wprowadzenia ich do repertuaru.

Oznaczenia w wydaniu kierują do numerów tomów Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga (dostępnych w wersji elektronicznej na stronie www.polona.pl), wydań historycznych oraz do miejsca przechowywania rękopisu w tekach, znajdujących się w posiadaniu Instytutu Oskara Kolberga, a dostępnych w wersji cyfrowej na stronie www.wbc.poznan.pl . Kompletne materiały orkiestrowe i nuty pieśni oraz utworów fortepianowych są dostępne na stronie www.oskarkolberg.pl. W przypadku istniejących nagrań podano nazwiska wykonawców i nazwę wytwórni.

Katalog powstał w Instytucie Muzyki i Tańca jako jedno z działań priorytetowych Roku Kolberga 2014 i był sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aktualny stan na luty 2015 r. Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane uzupełnianiem informacji prosimy o kontakt: imit@imit.org.pl

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.