Muzyka współczesna dla dzieci w oparciu o Twórczość Witolda Lutosławskiego | Autorski program zajęć Autorski program Anny Marii Huszczy służący wprowadzeniu najmłodszych słuchaczy w świat dźwięków muzyki współczesnej w oparciu o twórczość Witolda Lutosławskiego oraz innych kompozytorów polskich, których twórczość przypada na II połowę XX wieku powstał w 2013 r.

Wersja do druku

Udostępnij

Autorski program Anny Marii Huszczy służący wprowadzeniu najmłodszych słuchaczy w świat
dźwięków muzyki współczesnej w oparciu o twórczość Witolda Lutosławskiego oraz innych
kompozytorów polskich, których twórczość przypada na II połowę XX wieku powstał w 2013 r. w
ramach programu Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia „Białowieża słucha Lutosławskiego”. Jego
celem jest zestawienie muzyki rozrywkowej a artystyczną, a w szczególności z utworami Witolda
Lutosławskiego – wybitnego polskiego kompozytora, którego jubileusz 100 rocznicy urodzin
obchodzono w 2013 roku.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.