Praca badawcza w ramach programu Muzyczne białe plamy

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza Mariusza Urbana – Katalog zbioru muzykaliów zgromadzonych na chórze Kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu powstała w ramach I edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Program „Muzyczne białe plamy” adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy prowadzą badania naukowe w zaniedbanych lub mało znanych obszarach polskiej muzyki. Badania dotyczą polskiej muzyki w szerokim ujęciu chronologiczno-gatunkowym i obejmować mogą m.in. twórczość  kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, czy recepcję muzyki.

Efektem realizacji I edycji programu (2011/2012) były cztery prace badawcze, które obejmują niezwykle szeroki zakres gatunkowy, stylistyczny i chronologiczny muzyki polskiej: Ewa Czachorowska – Zygor – Twórczość symfoniczna i kameralna Adama Walacińskiego. Prezentacja. Interpretacja; Tomasz Dziedzic, Marek Gaszyński – Polski Rock and Roll 1956-1968. Poza anteną i prasą (uwarunkowania, twórczość, patologia); Magdalena Szyndler – Repertuar muzyczny południowej części Śląska Cieszyńskiego (Beskid Śląski) – tradycja i współczesność; Mariusz Urban – Katalog zbioru muzykaliów zgromadzonych na chórze Kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu.

Mariusz Urban (ur. 1980) ukończył studia muzykologiczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2008). W pracy magisterskiej przedstawił m.in. tłumaczenie łacińskiego traktatu Musica Poetica Joachima Burmeistra (1606). W roku 2009 otworzył na wspomnianej uczelni przewód doktorski pn. Twórczość religijna Josepha Ignatza Schnabla w kontekście przemian stylistycznych w muzyce przełomu XVIII i XIX wieku. Do dziś prowadzi prace badawcze nad zachowanymi utworami Schnabla, przedstawiając wyniki swych badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.