Katalog zawiera wykaz około 1000 kompozycji, sporządzony w oparciu o badania własne oraz o materiały udostępnione i opracowane przez Polskie Centrum Informacji Muzycznej oraz Bibliotekę-fonotekę Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie.

Wersja do druku

Udostępnij

Katalog zawiera wykaz około 1000 kompozycji, sporządzony w oparciu o badania własne oraz o materiały udostępnione i opracowane przez Polskie Centrum Informacji Muzycznej oraz Bibliotekę-fonotekę Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie. Postawę badawczą stanowiła koncepcja czterech zasadniczych sposobów podejścia do folkloru obecnych w twórczości kompozytorów polskich, nakreślona przez Krzysztofa Baculewskiego:

1. opracowanie ludowego oryginału tak, że stanowi on osnowę melodyczną (formalną, tekstową) utworu, pojawia się w nim bez zmian lub ze zmianami niewielkimi i mało znaczącymi,
2. wykorzystanie melodii ludowych jako cytatów wtopionych w odautorską całość,
3. stylizacja muzyki ludowej,
4. osiągnięcie specyficznej atmosfery i stylu narodowego bez uciekania się do stylizacji czy cytowania.
Katalog zawiera informacje o kompozycjach powstałych na przestrzeni ostatnich 200 lat. Poza nazwiskami kompozytorów, tytułami kompozycji wykaz zawiera także informacje przydatne zarówno muzykom-wykonawcom, pedagogom, zespołom jak i miłośnikom i pasjonatom poruszanej w nim tematyki (m.in.: czasy trwania, pełny skład obsadowy, informacje o wydaniach utworów). Zdecydowana większość informacji zebranych w katalogu udostępniona jest po raz pierwszy także w języku angielskim. Wykaz stanowi unikatową i pierwszą w takim wymiarze publikację, prezentującą dorobek kompozytorów polskich twórczo wykorzystujących rodzimy folklor. W przyszłości katalog będzie uzupełniany o nowe informacje oraz publikacje.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.