Program wzmacnia regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatrów i innych instytucji kultury w Polsce, w szczególności w miejscowościach, w których profesjonalny taniec nie jest prezentowany regularnie. W jego ramach instytucje, organizacje pozarządowe i zespoły działające w obszarze tańca mogą uzyskać wsparcie finansowe, by nawiązać współpracę i prezentować swoje produkcje.

Wersja do druku

Udostępnij

Główne cele programu:
• umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej oferty spektakli tanecznych lub nie jest prowadzona stała działalność artystyczna w dziedzinie tańca;
• budowanie publiczności spektakli tańca;
• budowanie repertuaru zespołów i artystów tańca dzięki możliwości długofalowego planowania prezentacji spektakli;
• podnoszenie poziomu profesjonalnego artystów tańca poprzez wspieranie regularnych prezentacji spektakli, które stanowią warunek konieczny dojrzewania dzieł i dopracowywania warsztatu zarówno choreografa, jak i tancerza;
• umożliwienie długofalowej współpracy zespołów i artystów tańca z teatrami repertuarowymi i innymi ośrodkami prezentującymi projekty z dziedziny sztuk performatywnych.

Do pobrania: