MISTRZ TAŃCA Warsztaty dla Instruktorów Tańca jest programem własnym NIMiT wpisującym się w cele statutowe instytucji. Stanowi formę wspierania zachowania przekazu oraz kontynuację tradycyjnej kultury muzycznej i tanecznej w Polsce, nie tylko w działalności zespołów folklorystycznych, ale też w kontekście pozascenicznym. Pilotażowa edycja dotyczyć będzie warsztatów dla Instruktorów Tańca Ludowego.

Wersja do druku

Udostępnij

Celem Warsztatów jest podnoszenie kwalifikacji, kompetencji, zwiększanie zasobów zawodowych osób (profesjonalnie) zajmujących się tańcem ludowym/tradycyjnym, prowadzących własne warsztaty, zespoły taneczne, współpracujących z różnymi grupami tanecznymi w roli pedagoga tańca lub choreografa. Szkolenie ma na celu rozwój warsztatu metodycznego i wykonawczego Uczestników, a także zainspirowanie do twórczych poszukiwań w kontekście aktualnych koncepcji w pedagogice tańca, edukacji kulturalnej oraz ochrony niematerialnego dziedzictw kulturowego.

Istotna jest także integracja i sieciowanie kadr zespołów folklorystycznych, umożliwienie wymiany doświadczeń oraz wyrównanie szans w dostępie do form podnoszenia kwalifikacji w zawodzie instruktora i choreografa tańca ludowego lub polskich tańców narodowych. Warsztaty odpowiadają na wyraźną potrzebę środowiska instruktorów zespołów folklorystycznych w zakresie rozwoju i aktualizacji ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Równie ważne jest – zainspirowanie doświadczonych i początkujących liderów zespołów folklorystycznych do twórczego podejścia do dziedzictwa tanecznego oraz promocja lokalnych kultur i różnorodności regionalnej oraz etnicznej Polski.