3 czerwca w siedzibie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej merytorycznie wnioski złożone do Programu PolandDances / Tournée w edycji 2024.

Wersja do druku

Udostępnij

W skład Komisji weszli reprezentanci: Sekcji H Autorów Dzieł Choreograficznych ZAiKS Stowarzyszenia Autorów ZAiKS – Kaya Kołodziejczyk, Nieformalnej Grupy Dyrektorów i Kierowników Baletu – dr hab. Michaił Zubkow oraz Sieci Producenckiej – Karolina Dziełak-Żakowska.

Do programu zgłoszono 11 wniosków. Wszystkie otrzymały pozytywną ocenę formalną.

Komisja, kierując się Regulaminem i założeniami Programu PolandDances / Tournée w edycji 2024, zarekomendowała do realizacji trzy projekty.

Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Paula Lis-Sołoducha przyjęła rekomendację Komisji i podjęła decyzję o dofinansowaniu następujących projektów:

  1. Stowarzyszenie Krakowski Teatr Tańca „Treatise” – kwota dofinansowania – 45 000,00 zł brutto
  2. Fundacja Crush On Trash „The HUNGRY Ones” – kwota dofinansowania – 45 000,00 zł brutto
  3. Agencja Artystyczna Alan Pakosz „WoW” – kwota dofinansowania – 45 000,00 zł brutto

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za udział w konkursie i gratulujemy Autorom wybranych projektów.

powiązane

Publikacje