Zgodnie z regulaminem Programu Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych w dniu 7 października 2021 r. odbyło się posiedzenie 3-osobowej komisji opiniującej złożone do programu wnioski. Obrady odbyły się w trybie on-line. W skład komisji weszli reprezentanci środowiska lutniczego oraz muzyki tradycyjnej.

Wersja do druku

Udostępnij

Komisja opiniująca wnioski, biorąc pod uwagę poprawność formalną (termin złożenia wniosku, poprawność aplikacji i zgodność z regulaminem), wartość merytoryczną projektu oraz dotychczasowe osiągnięcia artystów, w drodze dyskusji oraz głosowania wyłoniła projekty przeznaczone do realizacji w 2021 roku.

Skład komisji opiniującej:

  • Wojciech Łukasz  – artysta lutnik
  • Katarzyna Zedel – muzykantka, edukatorka, twórczyni instrumentów
  • Krzysztof Trebunia Tutka – muzyk, pedagog
  • Piotr Piszczatowski, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Pracownia Muzyki i Tańca Tradycyjnego – sekretarz komisji

Projekty zatwierdzone do realizacji w 2021 roku:

1. Piotr Kukuczka – Rafał Ślusarczyk:

Warsztaty budowy ludowych instrumentów pasterskich – budowa trombity oraz rogu pasterskiego metodą tradycyjną.

Przyznana kwota: 5500 zł

2. Zbigniew Wałach – Rafał Ligocki

Warsztaty budowy rogu pasterskiego, piszczałki bezotworowej, sześciootworowej – tradycje muzyczne Beskidu śląskiego

Przyznana kwota: 5500 zł

3. Rafał Bałaś – Jakub Lach

Budowa Dud Żywieckich

Przyznana kwota: 7500 zł

4. Marek Kruczek i Jerzy Panek – Katarzyna Horwat-Paszowska

Budowa cymbałów rzeszowskich.

Przyznana kwota: 9000 zł

5. Andrzej Mendlewski – Paweł Zawadzki

Budowa mazanek wielkopolskich począwszy od omówienia materiałów konstrukcyjnych, narzędzi wykorzystywanych do produkcji, poprzez wskazanie odpowiednich metod wytwarzania, kończąc na sposobach konserwacji i naprawy instrumentów.

Przyznana kwota: 7000 zł

6. Stanisław Piwowarczyk – Dariusz Kocemba

Budowa trąbity i rogu pasterskiego.

Przyznana kwota: 5500 zł

O programie:

Program powstał w celu wsparcia bezpośredniego procesu nauki i przekazywania praktycznych umiejętności w zakresie technik budowy polskich ludowych instrumentów muzycznych oraz propagowania wiedzy o ich roli w kulturze na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów metodą przekazu mistrz-uczeń.

Podobne programy działają już w wielu innych krajach europejskich, gdzie kultura muzyczna jest wysoko rozwinięta. Choć przybiera różne formy, ich podstawowy cel jest zawsze ten sam – kontynuacja lokalnych tradycji w zakresie technik wyrobu instrumentów, wzbogacona o wiedzę historyczną i miejscowe zwyczaje. W ten sposób program wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu muzyków oraz kapel na instrumenty związane z danym regionem. Zapewniając podstawy do rozwoju twórczości – zaspokajającej potrzeby zróżnicowanego grona krajowych muzyków ludowych – kreuje swoisty „produkt regionalny” stanowiący ważny element tożsamości kulturalnej i narodowej.

Program stanowi zachętę dla młodego pokolenia do poszukiwania Mistrzów oraz nauki tradycyjnych technik budowy instrumentów ludowych, przyczyniając się do upowszechniania i kontynuacji tego cennego i zanikającego fachu.

Program Szkoła mistrzów budowy ludowych instrumentów ludowych jest realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca od 2012 r.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Katarzyna Meissner – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Maciej Seniw – Kierownik Działu Programowego Departamentu Tańca

Piotr Piszczatowski – Koordynator Pracowni Muzyki i Tańca Tradycyjnego (piotr.piszczatowski@nimit.pl, tel. 609 564 670)